Visättraskolan anordnar föräldraträffar i ABC (Alla Barn i Centrum)

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter?

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska och stress hanteras? Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Föräldraträffarna hålls varannan vecka vid fyra tillfällen och är 2,5 timmar långa. ABC innefattar även en återträff ca två månader efter avslutad föräldragrupp.

Tider för föräldraträffar under vårtermin 2019 är följande:

  • Onsdagen 23 januari från klockan 16.30 till 19.00.
  • Onsdagen 06 februari från klockan 16.30 till 19:00.
  • Onsdagen 20 februari från klockan 16.30 till 19:00.
  • Onsdagen 06 mars från klockan 16.30 till 19:00.
  • Återträff: onsdagen den 08 maj från klockan 16.30 till 19:00.

Välkomna att anmäla er till föräldraträffarna så fort som möjligt. Vi kommer att ha EN föräldragrupp med max 12 föräldrar. Så först till kvarn…

Anmälan görs via e-mail: norma.bento-da-silva@huddinge.se

Via telefon: 08-5353 4504 eller 070-879 01 28

Annonser

Tack för en händelserik och spännande hösttermin 2018

Idag avslutades höstterminen traditionellt med Visättraskolans egna julshow Tomterocksmysteriet. Vilken fantastisk show personalen och eleverna bjöd på. Också härligt att avsluta med en julshow där vi under december månad fått följa Visättraskolans egna julkalender Tomterockmysteriet där Freja, Lisa, Hamdi och Serdat försökt stoppa Farbröderna Frej som ville kidnappa tomten för att ha showen för sig själv. Julshowen avslutades med vår alldeles egna jullåt ”Jullov borde alla barn få ha”.

Det har varit en fantastisk hösttermin vad gäller tryggheten och trivseln med mycket spännande som hänt på Visättraskolan. Förutom all spex och gemenskapande aktiviteter såsom julshowen och julkalendern har Trygghetsteamet ordnat flera tävlingar med fotbollsturnering, en korridorstävling samt en fidgetspinnertävling som flaggskepp. Nästa termin har vi planerat en repris av förra läsårets populära toalettävling samt att låta eleverna få tillverka slime.

Vad gäller #roligareraster har vi under höstterminen låtit äldre elever planera, leda och utvärdera egna rastaktiviteter inom ramen för idrott och hälsa. Vi har också i högre utsträckning kopplat tema från undervisningen till rastaktiviteterna där aktiviteter utformats för att fortsätta lärandet även utanför klassrummet. Elever har också fått vara rastvärdar och ta hand om rastboden tillsammans med en vuxen bodenansvarig.

Trygghetsteamet har även skapat lektionsplaneringar där vi uppmärksammat viktiga kalenderdagar så som FN-dagen samt Internationella dagen för mänskliga rättigheter där fokus legat på Barnkonventionen. Väldigt uppskattat och viktigt arbete som Trygghetsteamet skapat för att skapa likvärdighet kring detta i samtliga klasser.

Trygghetsteamet bjöd också hit en multireligiös guide som mellanstadiet fick träffa för att lära sig mer om de stora världsreligionerna. En väldigt uppskattad insats som följdes av att Visättraskolan köpte in den multireligiösa almanackan för 2019. Vidare har Trygghetsteamet som finns representerat i den kollegiala arbetsgruppen ”Normer och Värden” skapat lektionsplaneringar till klasserna där ska lyfta en högtidsdag från varje världsreligion.

Trygghetsteamet fick starta höstterminen med arbetet kring våra nya fokusområden för detta läsår vilket var att skapa likvärdighet i klasserna kring studier där vi ser att detta arbete som en fortsättning på ”Den förtroendefulla pedagogen”. Här har vi på samma sätt som tidigare låtit samtliga elever på skolan tillsammans med våra pedagoger skapat en gemensam definition av vad studiero är och arbetet fördjupades med att eleverna fick diskutera och illustrera utifrån våra fyra begrepp Relationer, Kommunikation, Ordning samt Trygghet & Trivsel.

En annan rolig och spännande händelse från höstterminen var att Erik Hall som är Visättraskolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och Tikki Stanic som är Trygghetsansvarig/Skolkurator fick förmånen att få vara gäster i fantastiska Anna och Philips Lärarpodcast. Ett fantastisk podcastavsnitt som fick namnet: Hur skapar du en elevhälsa och rastaktiviteter i världsklass.

När vi sitter i skrivande stund och summerar höstterminen 2018 med fokus på två av våra ledord trygghet och trivsel kan vi konstatera att det har varit en händelserik termin med fokus på vår fina rastverksamhet och där vi har lagt grunden för arbetet med studiero på skolan. Vi ser fram emot att få fortsätta arbetet 2019 med att alla våra elever ska känna sig trygga, att de ska trivas och att alla elever ska ha vuxna att vända sig till.

God jul och ett riktigt gott år från trygghetsteamet önskar Tikki och Erik

toe

 

 

 

 

 

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10:e december var det internationella dagen för mänskliga rättigheter. Det var också 70 år sedan som FNs deklaration om mänskliga rättigheter undertecknades. Detta uppmärksammade vi på Visättraskolan genom att arbetsgruppen Normer och Värden förberett lektionsplaneringar som lärarna fick i uppdrag att genomföra i samtliga klasser.

För lågstadiet gjorde vi en fördjupning på Barnkonventionen då eleverna fick lära sig om Barnkonventionen under FN-dagen den 24 oktober. Här fick eleverna gå igenom de olika rättigheterna från barnkonventionen och svara på frågan varför de tror att just denna rättighet finns. Det uppstod fina diskussioner kring varför alla barn ska ha rätt till ett namn eller rätt att gå i skolan. Sedan fästes rättighet för rättighet i ett träd där varje rättighet skulle symbolisera ett blad och på så sätt blev det ett rättighetsträd.

För mellanstadiet skapade vi ett låtsasparti som fick namnet Vågmästarpartiet och berättade för eleverna att Vågmästarpartiet fått egen majoritet i valet och att de vill avskaffa mänskliga rättigheter. Eleverna delades in i olika grupper och fick först fundera själva och sedan diskutera inom gruppen hur de tror att de själva, deras familj och klasskompisarna på Visättraskolan skulle påverkas om man tog bort specifika rättigheter så som att alla människor är lika mycket värda. Dessa diskussioner väckte mycket känslor vilket visar hur viktigt det är att jobba med detta ämne.

Lektionsplaneringarna togs väl emot från både lärare och elever och vi som tagit fram materialet är otroligt glada att kunna vara med och bidra till elevernas kunskapsutveckling kring detta viktiga ämne. // Tikki

Bild: Rättighetsträd

BR

Bild: Påhittad löpsedel – ”Vägmästarpartiet avskaffar mänskliga rättigheter”

tix

Bilder: Elever i diskussionsgrupper

Tävlingar

Under två veckor har vi haft en tävling på lågstadiet på Visättraskolan. Tävlingen har gått ut på att eleverna ska klassvis tävla om vem som bäst kan ta ansvar för att hänga sina kläder på rätt ställe, ställa sina skor på rätt plats och allmänt hålla rent och snyggt i korridoren utanför sitt klassrum. Syftet med tävlingen är att involvera eleverna i att gemensamt ta ansvar för skolmiljön och skapa en vi-känsla i klassen. Korridorstävlingen blev superlyckad där eleverna visade på stor vilja att bidra till att göra skolmiljön bättre. Vinnaren presenteras på måndag.

På måndag kör vi även igång med en repris av förra årets fidgetspinnertävling där alla klasser kommer ges tillfälle att tävla och kora fram två vinnare från varje klass, en pojke och en flicka. Dessa ska sedan tävla mot de andra finalisterna i den stora finalen på fredag då hela skolan kommer att samlas på övre skolgården och heja på sina klasskamrater som kämpar för att vinna. Vinnande klass kommer att få köra bumperballs som alla elever fick prova på förra året och älskade.

Skolan kommer att tillhandahålla figetspinners att tävla med men om eleverna vill så får de ta med sig sina egna fidgetspinners just den dagen deras klass ska tävla samt på fredag om de befinner sig i final.

Trygghetsteamet är stolt över att kunna erbjuda olika slags tävlingar för våra elever då syftet med dessa är ge våra elever det där lilla extra.

Lycka till önskar Trygghetsteamet/ Tikki