Terminsstart och publicering av planen mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghetsteamet hälsar alla elever och bloggföljare välkomna till en ny termin på Visättraskolan. Och vilken fantastisk start på vårterminen vi har haft!

#roligareraster har dragit igång med full fart! Aktivitetsschemat för #rr uppdateras varje veckoslut och finns tillgängligt överst här på bloggen. Genom att göra den tillgänglig för alla kan eleverna på ett enkelt sätt se vilka aktiviteter som kommer att ske på respektive rast. Lärarna kan också inför varje rast på ett enkelt sätt visa aktivitetsschemat och både uppmuntra eleverna att delta och samtidigt se till att alla elever har något att göra och någon att vara med på rasten, vilket är hela syftet med #rr.

Förra veckan var Visättraskolan inbjuden till TV4 Nyhetsmorgon för att prata om vårt trygghetsarbete och prioriterade elevhälsa. Vilket fantastiskt inslag och kul att lyftas fram som ett positivt exempel. Som vanligt är tiden knapp och det är så mycket mer som Erik Hall som är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan ville berätta som inte hanns med. Därför hoppas vi att det vi delar med oss här på trygghetsbloggen ska kunna fungera som en inspiration till våra läsare precis som vi blir inspirerande av andra goda exempel.

Här är länken till inslaget på TV4 Nyhetsmorgon: TV4 Nyhetsmorgon

Vi är också stolta att äntligen kunna publicera Visättraskolans & Fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling för år 2018 här på bloggen. Planen ska förankras hos all personal och alla elever på skolan.

I samband med utdelningen av planen kommer samtliga klasser att få en harmonilåda som innehåller olika verktyg för att hjälpa elever att kunna bibehålla koncentrationsförmågan. Vi har på olika sätt inspirerats till att ta fram verktygen i denna harmonilåda, framför allt har vi hämtat inspiration från våra kollegor på Källbrinksskolan. Tack!😃

Planen ska konkretiseras genom att trygghetsteamet presenterar planen och harmonilådan för elever och personal med hjälp av en lättöverskådlig powerpointpresentation.

Vi i Trygghetsteamet ser fram emot en ny och spännande termin på Visättraskolan! 😃

/Tikki med trygghetsteamet

<<<

Annonser

Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Visattraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018Trygghetsteamet har tillsammans med ledningen på skolan beslutat att publicera planen mot diskriminering och kränkande behandling för år 2018 i den här bloggen. Planen kommer att finnas tillgänglig för synpunkter, frågor och funderingar fram till och med måndag 15 januari.

Den 15/1 kommer planen att färdigställas och den färdigställda planen kommer att publiceras på bloggen och skolans hemsida. Alla elever och all personal kommer även att få varsitt exemplar av planen.

Trygghetsteamet ser fram emot kommentarer, frågor och/eller funderingar från dig som läsare i det här blogginlägget 🙂

Fin läsning önskar trygghetsteamet genom Erik 🙂

Trygghetsfrämjande arbete pågår

Förra veckan har trygghetsteamet varit i en klass i ÅK 2 där vi påbörjat ett värdegrundsarbete med fokus på hur man är en bra kompis och hur man kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Denna vecka fortsatte arbetet där vi jobbade med temat känslor som är starkt kopplade till hur man förhåller sig till varandra. Eleverna som vi träffade var otroligt entusiastiska och duktiga på att fylla i en känslobok där man med hjälp av smileysar får lära sig att sätta ord på sina känslor och medvetandegöra var i kroppen de olika känslorna sitter samt vad man kan göra när man befinner sig i dessa olika känslotillstånd.

Trygghetsteamet har börjat utforma en elevenkät som kommer att skickas ut till samtliga elever på skolan där vi med hjälp av Visättraskolans ledord kunskap, trygghet och trivsel vill undersöka hur våra elever upplever sin skolsituation. Syftet med enkäten är att samla in underlag inför revideringen av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill även undersöka hur våra elever upplever #roligareraster som är vår satsning på vuxenledda aktiviteter på rasterna där vi strävar efter att erbjuda eleverna en lärorik, varierande och framförallt rolig rastverksamhet. Att utvärdera #roligareraster ser vi som en möjlighet för att kunna utveckla och förbättra rastverksamheten.

Denna vecka har skolan haft besök av tidningen Skolporten som ville göra ett reportage om det fina arbete som vi alla gör Visättraskolan. Vi har även haft besök av Sveriges Radio där P1 Morgon gjorde ett kort inslag om skolans trygghetsfrämjande arbete och #roligareraster.

Vilken spännande vecka det har varit. Trevlig helg önskar Tikki tillsammans med trygghetsteamet.

Länk till SR P1 Morgon:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6821589

Bilder: Trygghetsteamets värdegrundsarbete i ÅK 2.

Avstämning inför höstlovet med Halloween-bus

Trygghetsteamet fick för några veckor sedan i uppdrag att genomföra trygghetshöjande insatser i en klass i ÅK 1 där man hade som syfte att ge eleverna konstruktiva verktyg kring konflikthantering. Trygghetsteamet satte då ihop ett program på tre träffar där vi lärde ut en konfliktlösningsmetod som heter ”Stoppljuset”. Genom stoppljuset skulle eleverna lära sig att lösa konflikter på ett enkelt, tydligt och effektivt sätt. På det röda ljuset som signalerar STOPP avbryter man konflikten och lär eleverna att lugna ner sig genom att räkna till 10. Genom det gula ljuset som signalerar BERÄTTA får eleverna lära sig att bådas uppfattning av konflikten räknas och samtidigt lära sig att inte avbryta den andre. Genom det gröna ljuset som signalerar LÖSNING får eleverna som själva skapat konflikten också lära sig att hitta konstruktiva lösningar. Vi pratade också om känslor där vi gick igenom vanligaste känslorna som eleverna upplever så som att vara glad, ledsen, arg, rädd, trött o.s.v. Här jobbade vi oss igenom olika känslotillstånd med hjälp av smilysar och fyllde i en känslobok där eleverna fick skriva om hur de olika känslotillstånden upplevs, var i kroppen de sitter och vad man vill göra när man känner den specifika känslan, t.ex att räkna till 10 när man är arg, att be om en kram om man är ledsen, att berätta för en vuxen när man är rädd o.s.v. Därefter pratade vi om ett belöningssystem som gick ut på att läraren dagligen följer upp om det funnits några konflikter i klassen samt belönar med stjärnor om klassen varit konfliktfri under dagen. Ett visst antal stjärnor leder sedan till att klassen får göra något kul tillsammans. Jättekul har det varit och tack till klassen för att vi fick jobba med er.

Idag på #roligareraster var vi lite extra busiga med ett Halloween-spex. Vi ordnade fyra hinkar som barnen fick stoppa ner händerna i utan att kunna se innehållet och gissa sig fram till vad det är de känner. För att göra det lite extra Halloween-kul inför höstlovet försökte vi luras genom att säga att innehållet i hinkarna var delar av en häxa, delar av troll, delar av mumier och delar av Dracula. Väldigt lyckat och uppskattat av eleverna (du kan se mer av spexet på Visättraskolans instagram (@visattraskolan).

Vi kan här på trygghetsbloggen avslöja att hinkarna inte innehöll något läskigt.
Hinken med häx-delar innehöll kokt sparris som skulle likna häxans långa fingrar.
Hinken med troll-delar innehöll glasnudlar som skulle likna trollens fina hår.
Hinken med mumie-delar innehöll syltlök som skulle likna mumiernas ögon.
Hinken med Dracula-delar innehöll kokta rödbetor som skulle likna hjärtan med blodig färg.

Trygghetsteamet håller på att planera #roligareraster med slime som kommer anordnas om ett par veckor. Detta efter önskemål från några elever som vi har tagit till oss. Detta ska även kopplas ihop med ämnet-NO för de äldre eleverna. Mer om detta längre fram.

Trevlig helg och härlig höstlov önskar Tikki med Trygghetsteamet.

halloween

Bild 1: Halloween-bus

Bildresultat för kokta rödbetor

Bild 2: Rödbetor (Draculas hjärta)

Bildresultat för syltlök

Bild 3: Syltlök (Mumiernas ögon)

Bildresultat för kokt sparris

Bild 4: Kokt sparris (Häxans fingrar)

Bildresultat för glasnudlar

Bild 5: Glasnudlar (Trollens hår)

min känslobok

Bild 6: Min känslobok