En summering av vårterminen 2018

Nu när läsåret 2017-2018 gått mot sitt slut vill Trygghetsteamet på Visättraskolan tacka för ett fantastiskt läsår och försöka summera det fantastiska trygghetsarbetet som vi haft förmånen att jobba med under vårterminen 2018.

Vi startade vårterminen med att Trygghetsteamet besökte samtliga klasser och delade ut skolans och fritidshemmet nya plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi passade då även på att dela ut våra nya harmonilådor som vi hade blivit inspirerade till av Källbrinksskolan. Harmonilådorna innehöll sittdynor och taktila hjälpmedel så som stressbollar och Tangles för att hjälpa elever att bibehålla koncentration.

Vi startade också vårterminen med att informera eleverna om att Visättraskolan skulle göra en egen julkalender till nästa läsår och under vårterminens gång har varje klass fått skriva ett fortsättande avsnitt till den spännande julkalendern som vi valt att kalla för Tomterocksmysteriet och som bygger på en fortsättning av skolans julshow Tomterocken. Eleverna uppmuntrades att komma till audition och söka någon av fyra huvudroller där otroligt många modiga elever fick provspela inför en jury. Inspelningen av Tomterocksmysteriet startar höstterminen 2018.

Vår fantastiska rastverksamhet #roligareraster har under vårterminen utvecklats till att bli större och roligare. Under vårterminen har vi ännu mer involverat eleverna och ökat deras delaktighet i utformningen av innehållet. Trygghetsteamet har vid flertal tillfällen gjort klassrumsbesök i syfte att utvärdera och utveckla rastverksamheten där elevernas åsikter och idéer tagits fasta på. Vi har även fått massa bra input som lags i Trygghetsteamets förslagslåda som vi aktivt uppmuntrat eleverna att nyttja. Klasserna har även haft möjlighet att hålla i egna aktiviteter på #roligareraster med stöd av våra trygghetsvärdar och våra 6:or har inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa fått planera, genomföra och utvärdera egna aktiviteter för de yngre eleverna genom #roligareraster.

Trygghetsteamet har också genomfört värdegrundsarbete i klasserna med olika teman så som känslor, konflikthantering, internet och sociala medier samt stopp min kropp / #metoo. Nästa termin kommer vi att jobba med teman jämställdhet och normkritik, sex och samlevnad samt självkänsla.

Trygghetsteamet uppmärksammade under vårterminen viktiga dagar så som Internationella kvinnodagen den 8:e mars med fokus på jämställdhet och Rocka sockorna dagen den 21:a mars med fokus på olikheter. För dessa dagar jobbade Trygghetsteamet fram underlag för pedagogerna att använda i klassen. Nästa termin kommer vi att uppmärksamma FN Dagen den 24:e oktober och Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Trygghetsteamet har också haft öppen mottagning i Trygga Rummet där elever kunnat komma på drop-in tre dagar i veckan om de känt att behov av att prata med en trygg vuxen. Där har skolans Trygghetsansvarig funnits tillgänglig under uppsatta tider och denna trygghetshöjande insats anser vi har fungerat väldigt bra och uppskattats av eleverna.

När Trygghetsteamet fick kännedom genom elevenkäterna att eleverna upplevde att toaletterna kunde vara en plats där vissa kände sig otrygga på bestämde vi oss för att göra klassrumsbesök för att undersöka närmare vad detta beror på. Det framkom då att renligheten var av de största anledningarna till känslan. Då passade Trygghetsteamet på att utbilda eleverna i hur man använder toaletten och hur man på bästa sätt tar hand om sin toalett. För att uppmuntra eleverna att ta större ansvar för detta ville  Trygghetsteamet göra en tävling där den klassen som bäst tog hand om sin klasstoalett fick en guidad tur på Tele2 Arena. Eftersom eleverna tog tävlingen på så roligt allvar och tävlingen blev en sådan succé valde vi att plocka fram ytterligare priser. En enkätundersökning bland eleverna visade efter tävlingen att 50 % av eleverna i lågstadiet och 65 % av eleverna i mellanstadiet ansåg att toaletterna har blivit renare och trevligare att använda sedan tävlingen startade.

Trygghetsteamet genomförde även den traditionella avslutningsintervjun i ÅK 6 några veckor innan läsårsavslutningen. Där fick Trygghetsteamet bra underlag kring vad våra elever som gått längst tid på skolan tyckte var skolans styrkor och utvecklingsområden.

I senaste elevenkäten uttryckte 94% av våra elever att de trivs och är trygga på Visättraskolan. Det är något som vi är otroligt stolta över men eftersträvar självklart att 100% av våra elever ska känna så. Vi är också stolta och ödmjuka inför hur Visättraskolans trygghetsarbete har uppmärksammats på olika sätt i TV4 Nyhetsmorgon, Sveriges Radio, Stiftelsen Svenska Hjärtan som delade ut Stipendiet Ebbas Hjärtan, SPSM – Special Pedagogiska Skolmyndigheten och Skolportens Tidning.

Trygghetsteamet är också stolta över skolans ledning som blivit uppmärksammade med att Erik Hall som är skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan blev utsedd till Årets chef i Huddinge Kommun och skolans rektor Semira Vikström som var nominerad som en av tre finalister i Sveriges Stora Skolledarpris. Utan en skolledning som prioriterar elevhälsan och trygghetsarbetet på skolan hade inte trygghetsteamet kunnat göra ett så bra jobb som vi gör utan de förutsättningar som vi får.

Vi i Trygghetsteamet är otroligt stolta över trygghetsarbetet som vi utfört på skolan och jag som trygghetsansvarig vill tacka våra fantastiska trygghetsvärdar där vi tillsammans varje fredag jobbat aktivt och produktivt för att göra Visättraskolan ännu mer trivsam och tryggare för våra elever. Tack Sainabou, Marcus, Tanne, Norma och Toni för era fantastiska insatser under vårterminen.

Önskar er alla en skön sommar // Tikki Stanic, Trygghetsansvarig

Bild1

Annonser

VISÄTTRASKOLANS SKOLAVSLUTNING 2018

VISÄTTRASKOLANS SKOLAVSLUTNING 2018

09.00        Eleverna samlas i respektive klassrum

09.10        Vi samlas på den övre skolgården

  • Jocke & Mina hälsar alla välkomna!
  • Eleverna i årskurs 6 gör entré och får rosor från Trygghetsteamet
  • Överlämning av elevrådsklubban
  • Kören sjunger ”En värld av vänner”
  • Rektor delar ut Visättraskolans stipendium till elever i årskurs 6
  • Kören sjunger ”True Colors”
  • Årskurs 6A håller tacktal
  • Årskurs 6B håller tacktal
  • Kören sjunger ”Du gamla du fria”
  • Tack för det här läsåret

10.15        Vi återsamlas i respektive klassrum för gemensam fika och avslut.

11.00        Sommarlovet börjar Fritidshemmet är öppet som vanligt – Lunch för elever inskrivna på fritids

 

sol

Stopp min kropp & #metoo

Trygghetsteamet har nu genomfört värdegrundsarbetet med temat ”Stopp min kropp” i samtliga klasser på Visättraskolan. För de äldre eleverna kopplade vi även in information om #metoo kampanjen som våra äldre elever hört talas om och haft funderingar kring vad det handlat om.

För de yngsta eleverna har vi pratat om stopp min kropp och tagit hjälp av boken ”Vilda säger nej” där vi inhämtat information och tips kring hur man pratar om kroppen och integritet på ett sätt så våra yngsta elever ska kunna ta till sig. Vi visade även ett klipp som heter ”Samtycke för barn” som på ett väldigt enkelt och tydligt sätt lär barn om kroppens privata delar, samtycke och att man ska säga ”stopp min kropp” om något inte känns rätt eller bra. Vi avslutade med att lyssna på låten ”Stopp min kropp” och lekte en lek där barnen fick lägga sig på golvet och där en vuxen gick runt och ”petade” på barnen med en käpp/pinne på fötterna eller axeln i syfte att barnen ska träna på att säga stopp min kropp högt och tydligt. Klasserna fick även låna sagan ”Barnen i Kramdalen” som på ett väldigt bra sätt lär barnen om integritet, tafsare och nättroll.

För våra lite äldre elever har vi hämtat information från Rädda Barnens material som heter ”Stopp min kropp” där vi satte ihop en PowerPoint presentation med information om kroppen privata delar och pratade med eleverna om att säga stopp och prata med någon vuxen som de litar på om de skulle råka ut för att någon tar på deras privata delar. Vi kollade på ett klipp som heter ”Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn”. Vi pratade sedan om det som visades på filmen, dvs att barn kan råka ut för sexuella övergrepp, vad de ska göra ifall det händer, vi pratade om bra och dåliga hemligheter och att det finns många vuxna på skolan och utanför skolan som de skulle kunna prata med vid behov. Vi avslutade med att titta på det kreativa och välgjorda musikvideon ”Stopp min kropp” som gjorts av Fjärilen klass 3B.

För våra äldsta elever visade vi en liknande PowerPoint presentation med information mer anpassad för den åldersgruppen och hämtat från en sida som heter ”Dags att prata om sexuella övergrepp” som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i informationssyfte för att minska riskerna för övergrepp mot barn. Vi kopplade även in #metoo kampanjen och utbildade eleverna i vad kampanjen handlar om och hur det hela började. Eleverna fick ställa alla möjliga frågor som de hade och väldigt fina och intressanta diskussioner uppstod. Även här avslutade vi med låten ”Stopp min kropp” som gjorts av Fjärilen klass 3B.

/Tikki med Trygghetsteamet

Klipp 1: Samtycke för barn

Klipp 2: Stopp min kropp med superhjältar

Klipp 3: Dags att prata om sexuella övregrepp mot barn – lätt svenska

Klipp 4: Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Klipp 5: Stopp min kropp låten – Fjärlien 3B

Bild 1: Boken ”Vilda säger nej”

Vilda säger NEJ! + handledning

Bild 2: Boken ”Barnen i Kramdalen”

Barnen i Kramdalen - en saga om integritet, tafsare och nättroll

Parkera inte på lastkajen!

Hej!

Nästan dagligen ser vi bilar som parkerar på skolans lastkaj, detta trots att jag vid flertal tillfällen informerat er om hur farligt det är. Ställer man bilen på lastkajen så ökar det risken för olyckor och skador. Barnen går bakom bilen, och i många fall ut på gatan för att ta sig förbi. Det här är inte okej!

Vi måste ALLA ta ett ansvar för att våra elever och de boende i Visättra ska kunna passera skolan på ett tryggt och säkert sätt.

Vi måste hjälpas åt! Vänligen påminn de som parkerar på lastkajen om att de INTE får stå där, och ni som blir påminda vänligen förstå att vi gör det för barnens säkerhet.

Tack!

/Semira Vikström
Rektor Visättraskolan