Trygghetsarbetet är i full gång

Höstterminen är i full gång på Visättraskolan och så även vårt trygghetsarbete.

Förra läsåret hade vi ”100% Visionen & Den förtroendefulla pedagogen” som fokusområde där vi tillsammans med samtliga elever och pedagoger på skolan definierade hur en förtroendefull pedagog på skolan ska vara för att kunna inge våra elever förtroende. Syftet var att fördjupa vårt arbete med vår 100 % Vision där målet är att alla våra elever ska ha minst en vuxen på skolan som de känner förtroende för och som de kan vända sig till vid behov.

Ett av våra fokusområden för detta läsår är vårt arbete med att skapa likvärdighet i klasserna kring studiero där vi ser att detta arbete som en fortsättning på ”Den förtroendefulla pedagogen”. Här har vi på samma sätt som tidigare låtit samtliga elever på skolan tillsammans med våra pedagoger skapat en gemensam definition av vad studiero är.

Arbetet med studiero mynnade ut i fyra begrepp: Relationer, Kommunikation, Ordning samt Trygghet & Trivsel.

Relationer – För att kunna ha studiero i skolan är det viktigt att vi har goda relationer till varandra och behandlar varandra väl.

Kommunikation – Det är viktigt att vi tänker på hur vi pratar med varandra, att vi räcker upp handen och pratar med varandra på ett respektfullt sätt.

Ordning – Det är också viktigt att vi har tydliga ramar och rutiner i klassrummet och till detta tar vi hjälp av skolans ordningsregler likväl som det är viktigt att eleverna förstår varför de ska lära sig olika saker.

Trygghet & Trivsel – Sist men inte minst det är viktigt att vi har en klassrumsmiljö som präglas av Trygghet och Trivsel där alla kan må bra.

Eleverna har sedan fått illustrera dessa begrepp som satts upp tillsammans med definitionerna i varje klassrum. Lärarna har också fått göra en film som kommer presenteras på bloggen när den blir klar där de på olika sätt fått spelat upp dessa fyra begrepp kopplade till studiero.

Trygghetsteamet har också besökt samtliga klassrum och presenterat sig samt berättat för eleverna vad Trygghetsteamet gör på skolan och hur man kan komma i kontakt med oss. Till klassrumsbesöken hade vi även med oss Visättraskolans och Fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2018-2019. Planen ska finnas tillgänglig i varje klassrum samt publiceras här i detta blogginlägg.

Visättraskolans rastverksamhet #roligareraster är i full gång där vi erbjuder våra 400 elever 2-3 rastaktiviteter varje rast. Detta är något som vi i Trygghetsteamet är väldigt stolta över och vi vill tacka alla våra fantastiska rastvärdar som varje rast personifierar den förtroendefulla pedagogen ute på skolgården i mötet med våra elever.

En annan spännande nyhet är att Erik Hall som är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan samt Tikki Stanic som är Trygghetsansvarig igår fick besök av Anna & Philips Lärarpodcast där vi bland annat fick prata om Visättraskolans elevhälsa, trygghetsteam och #roligareraster. Vi ser framemot att lyssna på avsnittet när den kommer ut om några veckor.

//Tikki Stanic, Trygghetsansvarig

Video: ”Den förtroendefulla pedagogen”

Bilder: Studiero

Bild1Bild2Bild3Bild4

Ladda ner planen: VISÄTTRASKOLANS OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2018-2019

Bild5

Bild: Annas & Philips Lärarpodcast

Bild6.jpg

Bild: Visättraskolans #roligareraster-team (Tanne, Tikki, Sainabou och Denniz)

Bild7.jpg

Annonser

Nytt läsår och ny plan mot diskriminering och kränkande behandling

Visättraskolan välkomnar alla elever till ett nytt och spännande läsår 2018-2019.

Vi har haft en fantastisk start där vi kickat igång läsåret med att välkomna eleverna tillbaka till skolan med en omgjord version av Justin Timberlakes låt ”Cant´s stop the feeling” som vi kallar för Can´t stop Visättraskolan och som fått en bred spridning då både P4 och Aftonbladet uppmärksammat den.

Vi har också kickat igång #roligareraster för läsåret där vi erbjuder eleverna minst två vuxenledda aktiviteter varje rast. Vi är också stolta att just #roligareraster lyfts fram som ett gott exempel i stiftelsen Friends rapport ”Friendsrapporten 2018” som ett sätt att minska otrygghet, utanförskap och konflikter på rasten.

Vi har valt att revidera Visättraskolans och Fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling inför läsåret 2018-2019. Tidigare hade vi en plan som sträckte sig årsvis och efter noga överväganden beslutade vis oss för att planen skulle sträcka sig läsårsvis för att insatserna i planen ska riktas till samma elevunderlag samt att planen bättre skulle följa skolans arbetsplan som också sträcker sig läsårsvis.

Vi publicerar därför vår plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2018-2019 här på Trygghetsbloggen för översyn där vi ger vårdnadshavare, elever och pedagoger (samtlig personal på Visättraskolan) möjlighet att komma med synpunkter. Eventuella synpunkter kan skrivas i kommentatorsfältet här i blogginlägget alternativt mailas till tikki.stanic@huddinge.se senast 180831.

VISÄTTRASKOLANS OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2018-2019

Bild 1: Urklipp ur Friendsrapporten 2018

Friends

Video: Can´t stop Visättraskolan

En summering av vårterminen 2018

Nu när läsåret 2017-2018 gått mot sitt slut vill Trygghetsteamet på Visättraskolan tacka för ett fantastiskt läsår och försöka summera det fantastiska trygghetsarbetet som vi haft förmånen att jobba med under vårterminen 2018.

Vi startade vårterminen med att Trygghetsteamet besökte samtliga klasser och delade ut skolans och fritidshemmet nya plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi passade då även på att dela ut våra nya harmonilådor som vi hade blivit inspirerade till av Källbrinksskolan. Harmonilådorna innehöll sittdynor och taktila hjälpmedel så som stressbollar och Tangles för att hjälpa elever att bibehålla koncentration.

Vi startade också vårterminen med att informera eleverna om att Visättraskolan skulle göra en egen julkalender till nästa läsår och under vårterminens gång har varje klass fått skriva ett fortsättande avsnitt till den spännande julkalendern som vi valt att kalla för Tomterocksmysteriet och som bygger på en fortsättning av skolans julshow Tomterocken. Eleverna uppmuntrades att komma till audition och söka någon av fyra huvudroller där otroligt många modiga elever fick provspela inför en jury. Inspelningen av Tomterocksmysteriet startar höstterminen 2018.

Vår fantastiska rastverksamhet #roligareraster har under vårterminen utvecklats till att bli större och roligare. Under vårterminen har vi ännu mer involverat eleverna och ökat deras delaktighet i utformningen av innehållet. Trygghetsteamet har vid flertal tillfällen gjort klassrumsbesök i syfte att utvärdera och utveckla rastverksamheten där elevernas åsikter och idéer tagits fasta på. Vi har även fått massa bra input som lags i Trygghetsteamets förslagslåda som vi aktivt uppmuntrat eleverna att nyttja. Klasserna har även haft möjlighet att hålla i egna aktiviteter på #roligareraster med stöd av våra trygghetsvärdar och våra 6:or har inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa fått planera, genomföra och utvärdera egna aktiviteter för de yngre eleverna genom #roligareraster.

Trygghetsteamet har också genomfört värdegrundsarbete i klasserna med olika teman så som känslor, konflikthantering, internet och sociala medier samt stopp min kropp / #metoo. Nästa termin kommer vi att jobba med teman jämställdhet och normkritik, sex och samlevnad samt självkänsla.

Trygghetsteamet uppmärksammade under vårterminen viktiga dagar så som Internationella kvinnodagen den 8:e mars med fokus på jämställdhet och Rocka sockorna dagen den 21:a mars med fokus på olikheter. För dessa dagar jobbade Trygghetsteamet fram underlag för pedagogerna att använda i klassen. Nästa termin kommer vi att uppmärksamma FN Dagen den 24:e oktober och Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Trygghetsteamet har också haft öppen mottagning i Trygga Rummet där elever kunnat komma på drop-in tre dagar i veckan om de känt att behov av att prata med en trygg vuxen. Där har skolans Trygghetsansvarig funnits tillgänglig under uppsatta tider och denna trygghetshöjande insats anser vi har fungerat väldigt bra och uppskattats av eleverna.

När Trygghetsteamet fick kännedom genom elevenkäterna att eleverna upplevde att toaletterna kunde vara en plats där vissa kände sig otrygga på bestämde vi oss för att göra klassrumsbesök för att undersöka närmare vad detta beror på. Det framkom då att renligheten var av de största anledningarna till känslan. Då passade Trygghetsteamet på att utbilda eleverna i hur man använder toaletten och hur man på bästa sätt tar hand om sin toalett. För att uppmuntra eleverna att ta större ansvar för detta ville  Trygghetsteamet göra en tävling där den klassen som bäst tog hand om sin klasstoalett fick en guidad tur på Tele2 Arena. Eftersom eleverna tog tävlingen på så roligt allvar och tävlingen blev en sådan succé valde vi att plocka fram ytterligare priser. En enkätundersökning bland eleverna visade efter tävlingen att 50 % av eleverna i lågstadiet och 65 % av eleverna i mellanstadiet ansåg att toaletterna har blivit renare och trevligare att använda sedan tävlingen startade.

Trygghetsteamet genomförde även den traditionella avslutningsintervjun i ÅK 6 några veckor innan läsårsavslutningen. Där fick Trygghetsteamet bra underlag kring vad våra elever som gått längst tid på skolan tyckte var skolans styrkor och utvecklingsområden.

I senaste elevenkäten uttryckte 94% av våra elever att de trivs och är trygga på Visättraskolan. Det är något som vi är otroligt stolta över men eftersträvar självklart att 100% av våra elever ska känna så. Vi är också stolta och ödmjuka inför hur Visättraskolans trygghetsarbete har uppmärksammats på olika sätt i TV4 Nyhetsmorgon, Sveriges Radio, Stiftelsen Svenska Hjärtan som delade ut Stipendiet Ebbas Hjärtan, SPSM – Special Pedagogiska Skolmyndigheten och Skolportens Tidning.

Trygghetsteamet är också stolta över skolans ledning som blivit uppmärksammade med att Erik Hall som är skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan blev utsedd till Årets chef i Huddinge Kommun och skolans rektor Semira Vikström som var nominerad som en av tre finalister i Sveriges Stora Skolledarpris. Utan en skolledning som prioriterar elevhälsan och trygghetsarbetet på skolan hade inte trygghetsteamet kunnat göra ett så bra jobb som vi gör utan de förutsättningar som vi får.

Vi i Trygghetsteamet är otroligt stolta över trygghetsarbetet som vi utfört på skolan och jag som trygghetsansvarig vill tacka våra fantastiska trygghetsvärdar där vi tillsammans varje fredag jobbat aktivt och produktivt för att göra Visättraskolan ännu mer trivsam och tryggare för våra elever. Tack Sainabou, Marcus, Tanne, Norma och Toni för era fantastiska insatser under vårterminen.

Önskar er alla en skön sommar // Tikki Stanic, Trygghetsansvarig

Bild1

VISÄTTRASKOLANS SKOLAVSLUTNING 2018

VISÄTTRASKOLANS SKOLAVSLUTNING 2018

09.00        Eleverna samlas i respektive klassrum

09.10        Vi samlas på den övre skolgården

  • Jocke & Mina hälsar alla välkomna!
  • Eleverna i årskurs 6 gör entré och får rosor från Trygghetsteamet
  • Överlämning av elevrådsklubban
  • Kören sjunger ”En värld av vänner”
  • Rektor delar ut Visättraskolans stipendium till elever i årskurs 6
  • Kören sjunger ”True Colors”
  • Årskurs 6A håller tacktal
  • Årskurs 6B håller tacktal
  • Kören sjunger ”Du gamla du fria”
  • Tack för det här läsåret

10.15        Vi återsamlas i respektive klassrum för gemensam fika och avslut.

11.00        Sommarlovet börjar Fritidshemmet är öppet som vanligt – Lunch för elever inskrivna på fritids

 

sol