Om Visättraskolan

Visättraskolan F-6 skola i Huddinge

Terminsstart och publicering av planen mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghetsteamet hälsar alla elever och bloggföljare välkomna till en ny termin på Visättraskolan. Och vilken fantastisk start på vårterminen vi har haft!

#roligareraster har dragit igång med full fart! Aktivitetsschemat för #rr uppdateras varje veckoslut och finns tillgängligt överst här på bloggen. Genom att göra den tillgänglig för alla kan eleverna på ett enkelt sätt se vilka aktiviteter som kommer att ske på respektive rast. Lärarna kan också inför varje rast på ett enkelt sätt visa aktivitetsschemat och både uppmuntra eleverna att delta och samtidigt se till att alla elever har något att göra och någon att vara med på rasten, vilket är hela syftet med #rr.

Förra veckan var Visättraskolan inbjuden till TV4 Nyhetsmorgon för att prata om vårt trygghetsarbete och prioriterade elevhälsa. Vilket fantastiskt inslag och kul att lyftas fram som ett positivt exempel. Som vanligt är tiden knapp och det är så mycket mer som Erik Hall som är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan ville berätta som inte hanns med. Därför hoppas vi att det vi delar med oss här på trygghetsbloggen ska kunna fungera som en inspiration till våra läsare precis som vi blir inspirerande av andra goda exempel.

Här är länken till inslaget på TV4 Nyhetsmorgon: TV4 Nyhetsmorgon

Vi är också stolta att äntligen kunna publicera Visättraskolans & Fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling för år 2018 här på bloggen. Planen ska förankras hos all personal och alla elever på skolan.

I samband med utdelningen av planen kommer samtliga klasser att få en harmonilåda som innehåller olika verktyg för att hjälpa elever att kunna bibehålla koncentrationsförmågan. Vi har på olika sätt inspirerats till att ta fram verktygen i denna harmonilåda, framför allt har vi hämtat inspiration från våra kollegor på Källbrinksskolan. Tack!😃

Planen ska konkretiseras genom att trygghetsteamet presenterar planen och harmonilådan för elever och personal med hjälp av en lättöverskådlig powerpointpresentation.

Vi i Trygghetsteamet ser fram emot en ny och spännande termin på Visättraskolan! 😃

/Tikki med trygghetsteamet

<<<

Annonser

Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Visattraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018Trygghetsteamet har tillsammans med ledningen på skolan beslutat att publicera planen mot diskriminering och kränkande behandling för år 2018 i den här bloggen. Planen kommer att finnas tillgänglig för synpunkter, frågor och funderingar fram till och med måndag 15 januari.

Den 15/1 kommer planen att färdigställas och den färdigställda planen kommer att publiceras på bloggen och skolans hemsida. Alla elever och all personal kommer även att få varsitt exemplar av planen.

Trygghetsteamet ser fram emot kommentarer, frågor och/eller funderingar från dig som läsare i det här blogginlägget 🙂

Fin läsning önskar trygghetsteamet genom Erik 🙂

Trygghetskrönika 2017

Tänk att vi redan är framme vid slutet av 2017 och att det nu är dags att summera vårt trygghetsarbete för året. När vi blickar tillbaka över året som gått kan vi konstatera att trygghetsteamet har arbetat med många spännande, intressanta och inte minst roliga insatser för våra elever och vår personal. Vi har under året också fått ta emot besök av både tidningar, radio och andra skolor som har velat veta mer om vårt trygghetsarbete.

I april fick skolan besök av fyra yrkespersoner som går emot normen om vad du som man eller kvinna kan arbeta med. Vi fick besök av en brandman som är kvinna, en sjuksköterska som är man (och pappa till två barn på skolan) en rörmokare som är kvinna och en balettdansare som är man. Barnen fick inför besöket i uppgift att rita av och namnge yrkespersonerna, i slutet av samma vecka fick barnen ett överraskningsbesök av våra nya vänner. Syftet med besöket och insatsen var att väcka frågan om vem som helst får arbeta med vad som helst.

Bild 3

2017 lanserade vi skolans vision om att alla elever på Visättraskolan ska ha minst en vuxen att vända sig till vid behov. Vi blev inspirerade av trafikens nollvision och vi döpte vår vision till 100 %. I samband med lanseringen av visionen definierade vi ”den förtroendefulla pedagogen” tillsammans med all personal och alla elever på skolan. Visionen och definitionen ”kokade” vi sedan ner till filmen om Den förtroendefulla pedagogen

Årets största insats har utan tvekan varit #roligareraster. En satsning där vi på en termin har byggt upp en organisation kring rastverksamheten som består av en trygghetsansvarig och tre trygghetsvärdar som arbetar trygghetsskapande med fokus på att utveckla en meningsfull, lärorik och rolig rastverksamhet. Vi har nu möjlighet att erbjuda våra elever tre vuxenledda aktiviteter per rast och vi skapar även förutsättningar för barnens egna lekar och egna äventyr. Populära aktiviteter under året har varit Zumba, Pokemonjakt och våra olika hinderbanor.

Genom arbetet med #roligareraster har vi även haft förmånen att få besök från andra skolor och av tidningar och även radio som vill ta del av vårt trygghetsarbete. Det har varit oerhört kul och lärorikt för oss. Många idéer och tankar väcks genom möten med andra verksamheter och människor. Vi har plockat många idéer och tankar från facebooksidan Rastaktivisterna! Rasten som aldrig tar slut och det är viktigt att vi som arbetar inom skolan delar med oss av allt fantastiskt som görs ute i våra verksamheter. Ett stort tack till alla som har delat med sig av sina erfarenheter!

bild 4

Visättraskolan har fått fina siffror vad gäller trygghet- och trivsel både på kommunens elevenkät och genom skolinspektionens enkät. Jag tror att förklaringen till skolans framgång i mångt och mycket ligger i det som rektor Semira beskriver som kugghjulet. Trygghetsteamet och dess arbete är en kugge i ett större kugghjul som arbetar tillsammans för elevernas kunskap, trygghet & trivsel.

Nu blickar vi fram emot ett spännande och intensivt 2018, ett 2018 som kickstartar med att Visättraskolan kommer att vara med i TV4 nyhetsmorgon. Vi kommer att lyftas som ett gott exempel på trygghetsskapande arbete.

Vi vill inte avslöja vårt spännande arbete under 2018 här och nu. I början av januari kommer du att kunna ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling på den här bloggen och du kommer då att få möjlighet att kunna lämna synpunkter, tankar och funderingar som trygghetsteamet sedan tar med i färdigställandet av planen inför 2018. Planen släpps rykande färsk i mitten av januari och vi kan avslöja att planen bland mycket annat kommer att innehålla en speciell låda….

Ett stort varmt tack för det här året och vi ses 2018 🙂

Trygghetsteamet genom Erik Hall

Trygghetsfrämjande arbete pågår

Förra veckan har trygghetsteamet varit i en klass i ÅK 2 där vi påbörjat ett värdegrundsarbete med fokus på hur man är en bra kompis och hur man kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Denna vecka fortsatte arbetet där vi jobbade med temat känslor som är starkt kopplade till hur man förhåller sig till varandra. Eleverna som vi träffade var otroligt entusiastiska och duktiga på att fylla i en känslobok där man med hjälp av smileysar får lära sig att sätta ord på sina känslor och medvetandegöra var i kroppen de olika känslorna sitter samt vad man kan göra när man befinner sig i dessa olika känslotillstånd.

Trygghetsteamet har börjat utforma en elevenkät som kommer att skickas ut till samtliga elever på skolan där vi med hjälp av Visättraskolans ledord kunskap, trygghet och trivsel vill undersöka hur våra elever upplever sin skolsituation. Syftet med enkäten är att samla in underlag inför revideringen av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill även undersöka hur våra elever upplever #roligareraster som är vår satsning på vuxenledda aktiviteter på rasterna där vi strävar efter att erbjuda eleverna en lärorik, varierande och framförallt rolig rastverksamhet. Att utvärdera #roligareraster ser vi som en möjlighet för att kunna utveckla och förbättra rastverksamheten.

Denna vecka har skolan haft besök av tidningen Skolporten som ville göra ett reportage om det fina arbete som vi alla gör Visättraskolan. Vi har även haft besök av Sveriges Radio där P1 Morgon gjorde ett kort inslag om skolans trygghetsfrämjande arbete och #roligareraster.

Vilken spännande vecka det har varit. Trevlig helg önskar Tikki tillsammans med trygghetsteamet.

Länk till SR P1 Morgon:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6821589

Bilder: Trygghetsteamets värdegrundsarbete i ÅK 2.