En summering av vårterminen 2018

Nu när läsåret 2017-2018 gått mot sitt slut vill Trygghetsteamet på Visättraskolan tacka för ett fantastiskt läsår och försöka summera det fantastiska trygghetsarbetet som vi haft förmånen att jobba med under vårterminen 2018.

Vi startade vårterminen med att Trygghetsteamet besökte samtliga klasser och delade ut skolans och fritidshemmet nya plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi passade då även på att dela ut våra nya harmonilådor som vi hade blivit inspirerade till av Källbrinksskolan. Harmonilådorna innehöll sittdynor och taktila hjälpmedel så som stressbollar och Tangles för att hjälpa elever att bibehålla koncentration.

Vi startade också vårterminen med att informera eleverna om att Visättraskolan skulle göra en egen julkalender till nästa läsår och under vårterminens gång har varje klass fått skriva ett fortsättande avsnitt till den spännande julkalendern som vi valt att kalla för Tomterocksmysteriet och som bygger på en fortsättning av skolans julshow Tomterocken. Eleverna uppmuntrades att komma till audition och söka någon av fyra huvudroller där otroligt många modiga elever fick provspela inför en jury. Inspelningen av Tomterocksmysteriet startar höstterminen 2018.

Vår fantastiska rastverksamhet #roligareraster har under vårterminen utvecklats till att bli större och roligare. Under vårterminen har vi ännu mer involverat eleverna och ökat deras delaktighet i utformningen av innehållet. Trygghetsteamet har vid flertal tillfällen gjort klassrumsbesök i syfte att utvärdera och utveckla rastverksamheten där elevernas åsikter och idéer tagits fasta på. Vi har även fått massa bra input som lags i Trygghetsteamets förslagslåda som vi aktivt uppmuntrat eleverna att nyttja. Klasserna har även haft möjlighet att hålla i egna aktiviteter på #roligareraster med stöd av våra trygghetsvärdar och våra 6:or har inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa fått planera, genomföra och utvärdera egna aktiviteter för de yngre eleverna genom #roligareraster.

Trygghetsteamet har också genomfört värdegrundsarbete i klasserna med olika teman så som känslor, konflikthantering, internet och sociala medier samt stopp min kropp / #metoo. Nästa termin kommer vi att jobba med teman jämställdhet och normkritik, sex och samlevnad samt självkänsla.

Trygghetsteamet uppmärksammade under vårterminen viktiga dagar så som Internationella kvinnodagen den 8:e mars med fokus på jämställdhet och Rocka sockorna dagen den 21:a mars med fokus på olikheter. För dessa dagar jobbade Trygghetsteamet fram underlag för pedagogerna att använda i klassen. Nästa termin kommer vi att uppmärksamma FN Dagen den 24:e oktober och Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Trygghetsteamet har också haft öppen mottagning i Trygga Rummet där elever kunnat komma på drop-in tre dagar i veckan om de känt att behov av att prata med en trygg vuxen. Där har skolans Trygghetsansvarig funnits tillgänglig under uppsatta tider och denna trygghetshöjande insats anser vi har fungerat väldigt bra och uppskattats av eleverna.

När Trygghetsteamet fick kännedom genom elevenkäterna att eleverna upplevde att toaletterna kunde vara en plats där vissa kände sig otrygga på bestämde vi oss för att göra klassrumsbesök för att undersöka närmare vad detta beror på. Det framkom då att renligheten var av de största anledningarna till känslan. Då passade Trygghetsteamet på att utbilda eleverna i hur man använder toaletten och hur man på bästa sätt tar hand om sin toalett. För att uppmuntra eleverna att ta större ansvar för detta ville  Trygghetsteamet göra en tävling där den klassen som bäst tog hand om sin klasstoalett fick en guidad tur på Tele2 Arena. Eftersom eleverna tog tävlingen på så roligt allvar och tävlingen blev en sådan succé valde vi att plocka fram ytterligare priser. En enkätundersökning bland eleverna visade efter tävlingen att 50 % av eleverna i lågstadiet och 65 % av eleverna i mellanstadiet ansåg att toaletterna har blivit renare och trevligare att använda sedan tävlingen startade.

Trygghetsteamet genomförde även den traditionella avslutningsintervjun i ÅK 6 några veckor innan läsårsavslutningen. Där fick Trygghetsteamet bra underlag kring vad våra elever som gått längst tid på skolan tyckte var skolans styrkor och utvecklingsområden.

I senaste elevenkäten uttryckte 94% av våra elever att de trivs och är trygga på Visättraskolan. Det är något som vi är otroligt stolta över men eftersträvar självklart att 100% av våra elever ska känna så. Vi är också stolta och ödmjuka inför hur Visättraskolans trygghetsarbete har uppmärksammats på olika sätt i TV4 Nyhetsmorgon, Sveriges Radio, Stiftelsen Svenska Hjärtan som delade ut Stipendiet Ebbas Hjärtan, SPSM – Special Pedagogiska Skolmyndigheten och Skolportens Tidning.

Trygghetsteamet är också stolta över skolans ledning som blivit uppmärksammade med att Erik Hall som är skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan blev utsedd till Årets chef i Huddinge Kommun och skolans rektor Semira Vikström som var nominerad som en av tre finalister i Sveriges Stora Skolledarpris. Utan en skolledning som prioriterar elevhälsan och trygghetsarbetet på skolan hade inte trygghetsteamet kunnat göra ett så bra jobb som vi gör utan de förutsättningar som vi får.

Vi i Trygghetsteamet är otroligt stolta över trygghetsarbetet som vi utfört på skolan och jag som trygghetsansvarig vill tacka våra fantastiska trygghetsvärdar där vi tillsammans varje fredag jobbat aktivt och produktivt för att göra Visättraskolan ännu mer trivsam och tryggare för våra elever. Tack Sainabou, Marcus, Tanne, Norma och Toni för era fantastiska insatser under vårterminen.

Önskar er alla en skön sommar // Tikki Stanic, Trygghetsansvarig

Bild1

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s