#ROLIGARERASTER

Utvalda

Här kan du ta del av aktivitetsschemat för #roligareraster.

#roligareraster är en insats för att i allt högre utsträckning kunna erbjuda våra elever på Visättraskolan en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet. #roligareraster finns med som en främjande insats i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Insatsen #roligareraster planeras, genomförs och utvärderas av ett team som består av skolans trygghetsansvarig, Tikki Stanic, våra trygghetsvärdar och fritidsledare. Tillsammans träffas de vid två tillfällen per vecka och planerar för olika aktiviteter. Under varje rast erbjuder vi minst en vuxenledd aktivitet inom ramen av #roligareraster.

Rasten är en mycket viktig del av skoldagen för våra elever. Med satsning #roligareraster vill vi ge alla våra elever en utvecklande och rolig rastverksamhet. Med den här satsningen vill vi minska riken för konflikter och utanförskap. Vi vill skapa goda möjligheter till att vi ska ha elever som trivs och känner sig trygga på sin skola. På så sätt möjliggör vi på Visättraskolan goda förutsättningar för ett fortsatt lärande och utveckling.

Annonser

Rocka Sockorna Dagen – En dag att uppmärksamma olikheter

Bildresultat för rocka sockorna

Idag är det Rocka Sockorna dagen, en dag där vi på Visättraskolan i enlighet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, valt att uppmärksamma olikheter på lite olika sätt.

I vissa klasser har vi visat en video med Max som har Downs Syndrom och som vann en musiktävling och gjorde årets Rocka sockorna låt. I vissa klasser har vi sjungit låten och för de äldre eleverna har vi visat ett klipp om ett socialt projekt i Danmark där man delade in människor i olika kategorier, allt för att visa att vi alla är olika och därför har gemensamma nämnare med fler än vi tror och som det först verkar.

Till detta förberedde Trygghetsteamet en PowerPoint presentation med en enkel övning som heter ”Fyrhörningen” där syftet var att lära elever om att vi alla är olika. Där fick eleverna ta ställning till olika saker genom att ställa sig i det hörnet där svarsalternativet som passade de bäst fanns. På så sätt blev det tydligt och visuellt för eleverna att vi verkligen är olika allihop och övningen avslutades med en diskussion om varför det är så bra med att vi alla är olika och att vi alla är bra på olika saker. I en klass där läraren upplevde att eleverna hade lite svårt att komma på vilka saker de var bra på bad han alla elever att skriva något snällt till sina klasskamrater. Stämningen var på topp och alla elever blev så klart glada över vilka snälla saker klasskompisarna skrivit om de.

Dessutom var det frivilligt om man ville rocka sockorna på riktigt idag, vilket väldigt många gjorde 🙂

 

Samtliga bilder nedan är publicerade med tillstånd

Bild 1: Klass 3B Rockade Sockor 🙂

Jonas Aloos foto. Jonas Aloos foto.

Bild 2: Klass 1A häftiga kreation för denna viktiga dag.

Daniel Fahlströms foto.

Bild 3: Klass 6Bs kärleksexplosion ❤

Jimmy Askelius foto.

Video 1: Max förklarar om Rocka Sockorna dagen

Video 2: Maxs häftiga låt som han vann en musiktävling med.

Video 3: Danska filmen om våra olikheter

 

Internationella kvinnodagen

Enligt Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska viktiga dagar uppmärksammas på olika sätt i klasserna. Idag uppmärksammade vi internationella kvinnodagen på Visättraskolan.

Bland de yngre åldrarna läste vi boken ”Fyra hönor och en tupp” av Landström. Det är en fantastisk bildbok som genom bilder och enkel text belyser hur orättvisorna mellan könen kan se ut i en hönsgård. Med hjälp av boken diskuterade vi om jämställdhet på ett sätt som var lättare för våra lägre årskurser att ta till sig.

Förskoleklasserna målade efter läsningen olika bilder och motiv som var kopplade till normkritik. De fick också rita och måla bilder på kvinnliga hjältar. Superfina teckningar blev det. Årkurs 1 och 2 diskuterade lite mer ingående om jämställdhet efter att ha läst boken. De fick också möjlighet att tycka till om de upplever att det finns orättvisor mellan könen här på skolan. Väldigt nyfikna elever.

I årskurs 3-6 visades ett klipp som skolan gjorde med hjälp av två tjejer från årskurs 6 som informerade om internationella kvinnodagen samt om jämställdhet. I klippet intervjuas även elever och pedagoger om varför internationella kvinnodagen finns. Till detta förbereddes diskussionsfrågor där elever fick ta ställning till i olika jämställdhetsfrågor. Här fick eleverna reflektera över hur det är med jämställdheten på vår skola och i vårt samhälle samt lära sig mer om orättvisorna som finns kvar i samhället idag. Eleverna visade på stor nyfikenhet och att detta är en viktig fråga som vi alla har ansvar att jobba vidare med.

Här nedan följer lite bilder från hur dagen uppmärksammades i de olika klasserna

Här nedan kan du se klippet som Yusur och Srosht från 6A var med och skapade just inför internationella kvinnodagen

Uttagning till slutaudition av julkalendern

Som vi tidigare berättat kommer Visättraskolan att göra en egen julkalender i år. Julkalendern heter Tomterocksmysteriet och varje klass får skriva ett avsnitt under vårterminen. Inspelningen av julkalendern kommer att ske under höstterminen men redan nu har vi genom audition sökt elever till någon av de fyra huvudrollerna; Freja, Lisa, Serdat och Hamdi.

Eftersom väldigt många elever ville komma på audition fick vi se väldigt många duktiga talanger. Vi har därför valt ut extra antal elever som gått vidare som statister. En statist innebär att man kommer få vara med i julkalendern på något sätt men man har inte fått någon av fyra huvudrollerna.

De elever som kommer få vara med i julkalender som statister är:

– Zinzo (FB)

– Pontus (FA)

– Liisa (1A)

– Klara (1B)

– Alida (2C)

– Vanessa (2C)

– Sabrina (3B)

– Leith (3B)

Juryn har valt ut några elever som utmärkt sig extra och som därför får gå vidare till en slutaudition som kommer att ske efter sportlovet.

De elever som kvalificerat sig vidare till en slutaudition för någon av fyra huvudrollerna är:

– Mina (3A)

– Elina (4B)

– Mohammed (4B)

– Wilma (4B)

– Marcus (4B)

– Zuzanna (4B)

– Alasar (4B)

– Makasharif (5A)

– Marya (5A)

– Nellie (5B)

– Miriam (5B)

– Cynthia (5B)

Tack till alla fantastiska elever som kom på audition. Juryn blev så imponerad av ert mod att stå framför en jury och göra något som ni kanske inte är så vana vid eller varit lite smått nervösa och rädda inför. Bara att ni kom visade ni hur modiga och fantastiska ni är.

Trevlig helg önskar Juryn

/Tikki

Värdegrundsarbete i klasserna samt trygghetsprojekt

Då Trygghetsteamet fick kännedom om att det förekommit kränkningar på internet och sociala medier bland några elever i ÅK 5  hjälpte vi givetvis till att reda ut detta. Vi insåg då också att det fanns behov göra ett värdegrundsarbete kring internet och sociala medier i klasserna. Syftet med detta var att öka elevernas kunskaper om hur man ska förhålla sig varandra på internet och sociala medier på ett vettigt sätt samt att öka deras medvetenhet om vad kränkningar innebär samt vilka konsekvenser detta kan leda till både för den som blir utsatt men även för den som utsätter. Vi pratade om skolans ansvar när detta inträffar men också om deras eget ansvar kring vad som händer när man upptäcker kränkningar och näthat samt hur man ska göra vid dessa situationer. Vi diskuterade även olika problemformuleringar som varför man inte ska ge ut sitt namn och adress på internet, varför man inte ska träffa okända människor från nätet samt varför det är lättare att skriva saker på nätet än att säga det ansikte mot ansikte till personen. Eleverna var väldigt nyfikna och delaktiga och vi i trygghetsteamet var glada att vi kunde bidra till att vända en tråkig situation till något positivt. Värdegrundsarbetet ska därför göras i samtliga klasser på mellanstadiet de närmaste veckorna.

Trygghetsteamet har även genomfört ett trygghetsprojekt tillsammans med en klass i ÅK 4 där vi under de senaste 5 veckorna arbetat med trygghetsfrågor. Vi har tillsammans diskuterat vad trygghet är samt hur man på bästa sätt kan uppnå det på skolan. Vi spelade in videoklipp med olika konfliktsituationer som skulle kunna hända i det vardagliga livet och eleverna fick även komma på hur man skulle kunna lösa dessa olika konflikter på ett konstruktivt sätt. Eleverna fick själva planera arbetet genom att skriva manus, rollfördelning och arbetsuppgifter med stöd av oss. De har sedan spelat in detta och gjort olika videoklipp som vi inom kort hoppas kunna publicera på vår Youtube-kanal för att alla ska kunna få ta del av dessa. Trygghetsteamet kommer nu att utvärdera projektet och undersöka hur vi skulle kunna göra detta med fler klasser och under vilka former.

Trygghetsteamet önskar alla läsare en trevlig helg. / Tikki