#ROLIGARERASTER

Utvalda

Här kan du ta del av aktivitetsschemat för #roligareraster.

#roligareraster är en insats för att i allt högre utsträckning kunna erbjuda våra elever på Visättraskolan en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet. #roligareraster finns med som en främjande insats i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Insatsen #roligareraster planeras, genomförs och utvärderas av ett team som består av skolans trygghetsansvarig, Tikki Stanic, våra trygghetsvärdar och fritidsledare. Tillsammans träffas de vid två tillfällen per vecka och planerar för olika aktiviteter. Under varje rast erbjuder vi minst en vuxenledd aktivitet inom ramen av #roligareraster.

Rasten är en mycket viktig del av skoldagen för våra elever. Med satsning #roligareraster vill vi ge alla våra elever en utvecklande och rolig rastverksamhet. Med den här satsningen vill vi minska riken för konflikter och utanförskap. Vi vill skapa goda möjligheter till att vi ska ha elever som trivs och känner sig trygga på sin skola. På så sätt möjliggör vi på Visättraskolan goda förutsättningar för ett fortsatt lärande och utveckling.

Annonser

Förebyggande och främjande arbete pågår…

Mycket har hänt sedan förra blogginlägget där vi kickade igång vårterminen.

Trygghetsteamet har påbörjat ett arbete i förskoleklasserna samt i ÅK 1 där vi jobbar med att lära eleverna att utveckla och förstärka sociala färdigheter. Eleverna har fått lära sig olika lyssnartips, dvs konkreta verktyg för hur de ska bli bättre på att lyssna. De fyra lyssnartipsen är: öronen lyssnar (kupar händerna bakom öronen), ögonen tittar (peka på ögonen), munnen tyst (sätter pekfingret för munnen), kroppen stilla (krama kroppen). Eleverna har också fått lära sig hur man fokuserar med hjälp av en uppmärksamhetskikare där vi gjort olika fokuseringsövningar genom att säga fokusera och kupa händerna till en kikare och sätta framför ögonen. Därför skulle eleverna ta ner händerna och fortsätta fokusera. Vi har också gjort olika lekar där syftet har varit att lära eleverna att fokusera bättre och använda sig utav lyssnartipsen. Insatsen har varit väldigt uppskattat av både elever och lärare och kommer att fortsätta hela vårterminen. Trygghetsteamet har även gjort olika insatser i ÅK 2 där vi spelat rollspel kring kompisskap samt jobbat med kompissamtal som hjälper eleverna att lösa konflikter på ett effektivt och bra sätt.

Under februari riktade vi också insatser till mellanstadiet där vi jobbade med ett av våra prioriterade fokusområden som vi kallar för fördelar och nackdelar med ökad digitalisering. Insatsen finns i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling där syftet är att lära eleverna fördelar och nackdelar med internet och sociala medier, vilka rättigheter och skyldigheter de har på nätet samt hur de ska göra för att skydda sig själva och andra från kränkningar. Trygghetsteamet jobbade med detta i ÅK4. ÅK 5 och 6 fick besök av polisen som pratade om detta utifrån ett rättsperspektiv, förebyggarteamet (f.d. mobila teamet) som pratade om detta utifrån etik och moral samt stödcentrum för unga brottsutsatta som pratade om detta utifrån kamratskap. På så sätt täckte vi ett brett fält utifrån flera viktiga aspekter. Samarbete när den är som bäst. Tack till polisen, förebyggarteamet och stödcentrum för era viktiga insatser.

Tikki och Norma från Trygghetsteamet har också hållit i tre av fyra träffar i föräldrakursen ABC (Alla Barn i Centrum). Kursen har som syfte att ge föräldrar verktyg och stärka förälder- och barnrelationen. Väldigt rolig och uppskattad insats som från nästa läsår kommer att skrivas in som en stående insats i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Visättraskolan har också en terminslång toalett- och korridorstävling där syftet är att involvera alla elever att ta ett gemensamt ansvar för skolans fysiska miljö där vi varje månad korar en vinnare. Februari månads vinnare är klassen FB som visat på stor solidaritet och ansvarstagande för skolans fysiska miljö. Klass FB fick en överraskning där hela klassen fick roa sig med den stora OMNIKIN-bollen samt lite filmmys i fredags, sista skoldagen innan sportlovet. Stort grattis klass FB och stort tack till vår trivselvärdinna Mehtap som håller koll på tävlingen.

Trygghetsteamet har även jobbat hårt med att göra färdiga lektionsplaneringar inför internationella kvinnodagen där hela skolan ska jobba med temat jämställdhet. Trygghetsteamet uppmärksammar fyra viktiga kalenderdagar varje läsår enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling. Förra terminen uppmärksammande vi FN-dagen och Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Denna termin ska vi uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8:e mars och Rocka Sockorna den 21:a mars. Att Trygghetsteamet gör färdiga lektionsplaneringar skapar likvärdighet kring det viktiga arbetet. Mer om innehållet kring dessa lektionsplaneringar kommer presenteras i nästa blogginlägg.

Trygghetsteamet önskar alla ett skönt sportlov

/ Tikki Stanic, trygghetsansvarig & skolkurator

Bilder: Social färdighetsträning i F-klasserna samt ÅK 1

Bilder: Kommunpolisen Anna, förebyggarteamet samt stödcentrum för unga brottsutsatta

Bild: Grattis till klass FB som blev vinnare av toalett- och korridorstävlingen i februari månad.

 

Föräldragrupp för föräldrar med tonårsbarn

Älskade förbannade tonåring är en föräldragrupp där man träffas vid fyra tillfällen och den vänder sig till alla föräldrar eller vuxna med barn som snart kommer in i tonåren, eller som redan är i tonåren. Under tonårstiden är föräldrarna viktigare än någonsin. Tonårstiden är en period då man kan fördjupa och stärka relationen med sitt barn. Vad kan du som tonårsförälder göra om din tonåring inte längre vill prata med dig, inte hjälper till hemma, bråkar med syskon eller drar sig undan för att umgås med sina vänner?

De 4 träffarna syftar till att stärka relationen mellan dig och din tonåring.

 

Träfftillfällen: 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars

Tid: onsdagar 17:30–20.00

Plats: Röntgenvägen 3.
Du behöver kunna delta vid alla tillfällen.

Sista anmälningsdag fredag den 22 februari, anmälan görs till faltsekreterarna@huddinge.se

Det finns 18 platser i gruppen och först till kvarn gäller!

Träffarna är kostnadsfria..

 

För frågor och kontakt:

Malin Vesterholm
08-535 37935

Camilla Landèn
08-535 37928

Varmt välkomna!

Äntligen är vårterminen 2019 igång!

Nu är vårterminen på Visättraskolan i full rulle. Vi i Trygghetsteamet ser framemot en spännande vårtermin där vi jobbar ännu hårdare för att skapa trygghet och trivsel på Visättraskolan. Vi började vårterminen med ett stormöte med att biträdande grundskolechef Andreas Gydingsgård och ledningen på Visättraskolan informerade personalen mer ingående om beskedet som kom innan jullovet, nämligen att rektor Semira Vikström under vårterminen blir tillförordnad rektor på en grannskola i kommunen och att vår biträdande rektor med ansvar för pedagogiska utvecklingsarbetet Dounya Hayyoun, blir tillförordnad rektor på Visättraskolan. Vi är mycket stolta över detta då detta är ett kvitto på att det finns stabilitet och trygghet i hela vår organisation som möjliggör en sådan här omorganisering.

”Skolinspektionen har efter granskningen av Visättraskolan inte identifierat några utvecklingsområden.”

Ett annat kvitto på detta fina arbete är att vi i förra veckan fick ett minst sagt positivt  beslut från den regelbundna kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomförde på Visättraskolan i oktober.  Skolinspektionen har under denna kvalitetsgranskning bedömt vårt arbetssätt inom fyra områden:

1. Rektors ledarskap
2. Undervisning
3. Trygghet & Studiero
4. Bedömning & Betygssättning

 Skolinspektionen kunde inte identifiera några utvecklingsområden vilket är ett oerhört positivt besked. Detta är vi så klart otroligt stolta över då alla på Visättraskolan är en viktig del av kugghjulet som får verksamheten att leva upp till våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Trivsel.

Bild: Skolinspektionens beslut och Visättraskolans Kugghjul

I förra veckan hade också biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall och trygghetsansvarig/skolkurator Tikki Stanic förmånen att föreläsa om Visättraskolans elevhälsa och trygghetsarbete på konferensen Elevhälsa 2019 med 300 nyfikna elevhälsoarbetare. Superkul och ärofyllt.

Bilder: Konferensen Elevhälsa 2019 med Erik och Tikki

Denna vecka drar vi igång en stor tävling på skolan där vi involverar alla elever kring arbetet med att göra förbättringar i skolans fysiska miljö, vilket är hela syftet med tävlingen. Varje månad kommer vi att kora en klass som vinnare som visar att de på bästa möjliga sätt kan ta hand om sin klasstoalett samt korridorerna. Gällande korridorerna är syftet att eleverna ska lära sig att ställa upp/hänga saker på rätt ställe, respektera skogränsen samt inte vistas i korridoren under rasttid, något våra elever ibland vill göra när det är kallt ute. Gällande toaletterna ska eleverna visa att de tar ansvar för att hålla rent och fint efter sig i sin klasstoalett. Detta är en återkommande tävling som eleverna uppskattar och hela skolan engageras.  

Denna vecka startar vi också föräldragrupper på Visättraskolan där 12 modiga föräldrar kommer ta del av föräldrakursen som heter ABC (Alla Barn i Centrum). Kursinstruktörerna är skolsköterskan Norma Bento och skolkuratorn Tikki Stanic som båda är en del av Trygghetsteamet. Kursen består av fyra träffar med olika teman där syftet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet och har sin grund i forskning.

Mer info om ABC finns på http://www.allabarnicentrum.se/

Vi är glada att dra igång ännu en spännande vårtermin på en helt (o)vanlig skola.

 

Visättraskolan anordnar föräldraträffar i ABC (Alla Barn i Centrum)

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter?

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska och stress hanteras? Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Föräldraträffarna hålls varannan vecka vid fyra tillfällen och är 2,5 timmar långa. ABC innefattar även en återträff ca två månader efter avslutad föräldragrupp.

Tider för föräldraträffar under vårtermin 2019 är följande:

  • Onsdagen 23 januari från klockan 16.30 till 19.00.
  • Onsdagen 06 februari från klockan 16.30 till 19:00.
  • Onsdagen 20 februari från klockan 16.30 till 19:00.
  • Onsdagen 06 mars från klockan 16.30 till 19:00.
  • Återträff: onsdagen den 08 maj från klockan 16.30 till 19:00.

Välkomna att anmäla er till föräldraträffarna så fort som möjligt. Vi kommer att ha EN föräldragrupp med max 12 föräldrar. Så först till kvarn…

Anmälan görs via e-mail: norma.bento-da-silva@huddinge.se

Via telefon: 08-5353 4504 eller 070-879 01 28