#ROLIGARERASTER

Utvalda

Varje vecka kommer du att kunna ta del av schema för #roligareraster i det här blogginlägget. Vi erbjuder två vuxenledda aktiviteter dagligen på våra raster och ansvariga för #roligareraster är Trygghetsansvarig Tikki och Trygghetsvärd Sainabou.

#roligareraster är en insats som återfinns i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att vi ska få till en kontinuitet i vårt arbete med tryggheten är Tikki och Sainabou också en del av skolans trygghetsteam.

Vårt mål med #roligareraster är att erbjuda våra elever en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet.

Vecka 34:

Samlingsplats: 
#roligarerasterbanderollen på övre skolgården.
MÅNDAG
09.10–09.40 – ÅK 1-3 Hinderbana för kropp och knopp
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

09.40–10.10 – ÅK 4-6 Hinderbana för kropp och knopp
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

11.30–12.00 – ÅK 1-2 Tre i rad utomhus
Ansvarig: Sainabou

Återkommande aktivitet:
Rast på engelska med Mr. Bartholdson

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Tikki

12.00–12.30 – ÅK 3-4  Tre i rad utomhus
Ansvarig: Sainabou

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Tikki

12.30–13.00 – ÅK 5-6  Tre i rad utomhus
Ansvarig: Sainabou

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Tikki

Samlingsplats: 
#roligarerasterbanderollen på övre skolgården. 
TISDAG
09.10–09.40 – ÅK 1-3 Under hökens vingar kom
Ansvarig: Sainabou

Smart goals
Ansvarig: Tikki

09.40–10.10 – ÅK 4-6 Återkommande aktivitet:
Utomhusschack på nedre skolgården
Ansvarig: Jonah och Bilal

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Tikki

11.30–12.00 – ÅK 1-2 Dragracing på cykel
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

12.00–12.30 – ÅK 3-4 Dragracing på cykel
Ansvarig. Sainabou

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Tikki

12.30–13.00 – ÅK 5-6 Dragracing på cykel
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

Samlingsplats: 
#roligarerasterbanderollen på övre skolgården. 
ONSDAG
09.10–09.40 – ÅK 1-3 Samarbetslek
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet
Ansvarig: Sainabou

09.40–10.10 – ÅK 4-6 Återkommande aktivitet:
Utomhusschack på nedre skolgården
Ansvarig: Jonah

Samarbetslek
Ansvarig: Sainabou

11.30–12.00 – ÅK 1-2 Samarbetslek
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig. Sainabou

12.00–12.30 – ÅK 3-4 Samarbetslek
Ansvarig: Sainabou

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Tikki

12.30–13.00 – ÅK 5-6 Samarbetslek
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

Samlingsplats: 
#roligarerasterbanderollen på övre skolgården. 
TORSDAG
09.10–09.40 – ÅK 1-3 Spontan idrott
Ansvarig: Sainabou

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

09.40–10.10 – ÅK 4-6 Spontan idrott
Ansvarig: Sainabou

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

11.30–12.00 – ÅK 1-2 Spontan idrott
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

12.00–12.30 – ÅK 3-4 Spontan idrott
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

12.30–13.00 – ÅK 5-6 Spontan idrott
Ansvarig: Tikki

Spontan aktivitet utifrån barnens önskemål
Ansvarig: Sainabou

Samlingsplats: 
#roligarerasterbanderollen på övre skolgården. 
FREDAG
09.10–09.40 – ÅK 1-3 Zumba
Ansvarig: Sainabou

Smart goals
Ansvarig: Tikki

09.40–10.10 – ÅK 4-6 Zumba
Ansvarig: Sainabou

Smart goals
Ansvarig: Tikki

11.30–12.00 – ÅK 1-2 Zumba
Ansvarig: Sainabou

Smart goals
Ansvarig: Tikki

12.00–12.30 – ÅK 3-4 Zumba
Ansvarig: Sainabou

Smart goals
Ansvarig: Tikki

12.30–13.00 – ÅK 5-6 Zumba
Ansvarig: Sainabou

Smart goals
Ansvarig: Tikki

cropped-bild4.png

Om bloggen…

Visättraskolans ledord är kunskap, trygghet och trivsel. På vår skola arbetar vi efter den till synes enkla devisen ”För att en elev ska kunna prestera bra måste eleven också må bra”.

Den här bloggen lyfter hur vi arbetar på skolan för att våra elever ska må så bra som möjligt. Du kommer att kunna följa arbetet genom att vi lyfter konkreta exempel på hur vi arbetar med tryggheten på Visättraskolan. Vi kommer också att presentera de rastaktiviteter som vi erbjuder våra elever genom vår satsning #roligareraster.

För att få koll på våra #roligareraster och på vårt trygghetsarbete på Visättraskolan tycker jag att du ska följa vår blogg!

Varmt välkommen till vår Trygghetsblogg 🙂

/Trygghetsteamet på Visättraskolan genom
Erik Hall – Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

 

 

”Det kanske inte är ett förslag, mer en förväntning och det är att det ska bli en 7-9 skola också” En sammanställning av intervju om tiden på Visättraskolan – Klass 6A

Vi i ledningen vill ta reda på hur våra elever som går vidare till nästa stadie av sin utbildning har upplevt sin tid på Visättraskolan.

Av 22 elever har 5 elever gått på skolan sedan förskoleklass. En majoritet av eleverna har sedan börjat från årskurs 3. 10 elever har kommit in i klassen via skolans förberedelseklasser. Eleverna fick en stund att fundera kring samma frågor som klass 6B fick och efter det körde vi en runda där var och en fick svara på:

Vad har varit bäst med skolan?
Vilka vuxna kommer du att minnas?
Vad kan bli bättre med skolan?

Barnen var samstämmiga med att det som har varit bäst med skolan är ”allt det som ni har gjort för oss” och då nämndes ministjärnorna, Visättraskolans dag och tomterocken bland mycket annat. En av våra elever från förberedelseklassen sa att det bästa var att ha lärt sig prata svenska. En annan elev sa att hen tar med sig mycket kunskaper från skolan.

Eleverna nämnde många vuxna som de kommer att minnas och det är vuxna från skolans alla delar vilket är väldigt glädjande. Många av eleverna nämnde även tidigare ansvarslärare som de har haft, lärare som idag har andra klasser och lärare som arbetar på andra skolor.

På frågan om vad som kan bli bättre med skolan sa en elev att ”det kanske inte är ett förslag, mer en förväntning och det är att det ska bli en 7-9 skola också!”. Andra åsikter som lyftes var att rastverksamheten kan utvecklas för de äldre och att vi ska skaffa en större fotbollsplan. Tillagningskök nämndes också som ett utvecklingsområde av flertalet elever.
Tack 6A för att jag fick komma till er!
Erik Hall – Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Vi backar upp 100 %

I Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017 har vi en vision om att ALLA barn på Visättraskolan ska ha en förtroendefull relation till minst en vuxen.

Vi fick på elevenkäten nu i januari ett fantastiskt fint resultat på frågan om eleverna kände att de hade minst en vuxen att prata med på skolan. Det var 295 av 315 elever i årskurs 1-6 som besvarade enkäten. 96% av våra elever har svarat instämmer ganska mycket/helt. (84% gav högsta betyg dvs helt). Otroligt glädjande så klart!

Av de 295 elever som besvarat enkäten så var det dock 3 elever som gett lägsta betyg dvs elever som inte upplever att de har minst en vuxen att prata med på skolan. Det här är tre elever för många. För att ALLA elever ska känna att de har en förtroendefull relation till minst en vuxen, så ska vi på olika sätt arbeta för att nå hundra procent i nästa års enkät. Redan i höst kommer vi stämma av arbetet i trygghetsenkäten!
Nu närmast kommer eleverna få den nytryckta planen, titta på den fina filmen och arbeta med innehållet.

Visättraskolan – Kunskap, Trygghet & Trivsel

Semira Vikström #Stoltrektor