#ROLIGARERASTER

Utvalda

Här kan du ta del av aktivitetsschemat för #roligareraster.

#roligareraster är en insats för att i allt högre utsträckning kunna erbjuda våra elever på Visättraskolan en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet. #roligareraster finns med som en främjande insats i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Insatsen #roligareraster planeras, genomförs och utvärderas av ett team som består av skolans trygghetsansvarig, Tikki Stanic, våra trygghetsvärdar och fritidsledare. Tillsammans träffas de vid två tillfällen per vecka och planerar för olika aktiviteter. Under varje rast erbjuder vi minst en vuxenledd aktivitet inom ramen av #roligareraster.

Rasten är en mycket viktig del av skoldagen för våra elever. Med satsning #roligareraster vill vi ge alla våra elever en utvecklande och rolig rastverksamhet. Med den här satsningen vill vi minska riken för konflikter och utanförskap. Vi vill skapa goda möjligheter till att vi ska ha elever som trivs och känner sig trygga på sin skola. På så sätt möjliggör vi på Visättraskolan goda förutsättningar för ett fortsatt lärande och utveckling.

Annonser

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10:e december var det internationella dagen för mänskliga rättigheter. Det var också 70 år sedan som FNs deklaration om mänskliga rättigheter undertecknades. Detta uppmärksammade vi på Visättraskolan genom att arbetsgruppen Normer och Värden förberett lektionsplaneringar som lärarna fick i uppdrag att genomföra i samtliga klasser.

För lågstadiet gjorde vi en fördjupning på Barnkonventionen då eleverna fick lära sig om Barnkonventionen under FN-dagen den 24 oktober. Här fick eleverna gå igenom de olika rättigheterna från barnkonventionen och svara på frågan varför de tror att just denna rättighet finns. Det uppstod fina diskussioner kring varför alla barn ska ha rätt till ett namn eller rätt att gå i skolan. Sedan fästes rättighet för rättighet i ett träd där varje rättighet skulle symbolisera ett blad och på så sätt blev det ett rättighetsträd.

För mellanstadiet skapade vi ett låtsasparti som fick namnet Vågmästarpartiet och berättade för eleverna att Vågmästarpartiet fått egen majoritet i valet och att de vill avskaffa mänskliga rättigheter. Eleverna delades in i olika grupper och fick först fundera själva och sedan diskutera inom gruppen hur de tror att de själva, deras familj och klasskompisarna på Visättraskolan skulle påverkas om man tog bort specifika rättigheter så som att alla människor är lika mycket värda. Dessa diskussioner väckte mycket känslor vilket visar hur viktigt det är att jobba med detta ämne.

Lektionsplaneringarna togs väl emot från både lärare och elever och vi som tagit fram materialet är otroligt glada att kunna vara med och bidra till elevernas kunskapsutveckling kring detta viktiga ämne. // Tikki

Bild: Rättighetsträd

BR

Bild: Påhittad löpsedel – ”Vägmästarpartiet avskaffar mänskliga rättigheter”

tix

Bilder: Elever i diskussionsgrupper

Tävlingar

Under två veckor har vi haft en tävling på lågstadiet på Visättraskolan. Tävlingen har gått ut på att eleverna ska klassvis tävla om vem som bäst kan ta ansvar för att hänga sina kläder på rätt ställe, ställa sina skor på rätt plats och allmänt hålla rent och snyggt i korridoren utanför sitt klassrum. Syftet med tävlingen är att involvera eleverna i att gemensamt ta ansvar för skolmiljön och skapa en vi-känsla i klassen. Korridorstävlingen blev superlyckad där eleverna visade på stor vilja att bidra till att göra skolmiljön bättre. Vinnaren presenteras på måndag.

På måndag kör vi även igång med en repris av förra årets fidgetspinnertävling där alla klasser kommer ges tillfälle att tävla och kora fram två vinnare från varje klass, en pojke och en flicka. Dessa ska sedan tävla mot de andra finalisterna i den stora finalen på fredag då hela skolan kommer att samlas på övre skolgården och heja på sina klasskamrater som kämpar för att vinna. Vinnande klass kommer att få köra bumperballs som alla elever fick prova på förra året och älskade.

Skolan kommer att tillhandahålla figetspinners att tävla med men om eleverna vill så får de ta med sig sina egna fidgetspinners just den dagen deras klass ska tävla samt på fredag om de befinner sig i final.

Trygghetsteamet är stolt över att kunna erbjuda olika slags tävlingar för våra elever då syftet med dessa är ge våra elever det där lilla extra.

Lycka till önskar Trygghetsteamet/ Tikki

En rastverksamhet i ständig utveckling

Visättraskolans rastverksamhet #roligareraster erbjuder eleverna lärorika, varierade och framför allt roliga rastaktiviteter. För att hålla en hög kvalité krävs det att vi ständigt utvärderar och utvecklar verksamheten. För att detta ska vara möjligt har vi ett #roligarerasterteam som har schemalagt planeringstid två gånger i veckan och som ständigt strävar efter att förbättra och utveckla verksamheten.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling har vi utvärderat förra läsårets rastverksamhet och valt ut några utvecklingsområden som vi prioriterar att jobba med under pågående läsår. Utvecklingsområdet för detta läsår har varit att öka elevdelaktigheten i utformandet av rastaktiviteterna samt att i ännu högre utsträckning koppla temaarbetet i undervisningen till rastverksamheten och på så sätt tydliggöra kopplingen till lärandet.

Elevdelaktighet

För att öka elevdelaktigheten har vi inkluderat eleverna i arbetet med rastverksamheten på följande sätt. Trygghetsteamet finns representerat på elevrådet där elever genom klassrådet kan komma med synpunkter och ges möjlighet att påverka. Trygghetsteamet besöker också klasserna med jämna mellanrum där eleverna får möjlighet att lyfta fram sina synpunkter och önskemål gällande aktiviteter. Eleverna uppmuntras också att lämna förslag på rastaktiviteter i Trygghetsteamet förslagslåda. Vi erbjuder även klasser eller frivilliga elever att styra upp egna aktiviteter. Vi har också elever som är rastvärdar ute på rasten som tillsammans med en ”rastbodenansvarig” vuxen håller ordning i rastboden och hjälper till att låna ut redskap samt hjälps åt så redskapen kommer tillbaka till boden vid rastens slut. Elever som är rastvärdar har också möjlighet att styra upp aktiviteter utifrån egna önskemål.

Lärandet

Vi ser rasten som något mer än ett uppehåll från undervisning och jobbar därför enligt följande sätt för att koppla rastverksamheten till undervisningen. Bland annat ges eleverna i årskurs 6 inom ramen för idrott och hälsa möjlighet att planera, genomföra och utvärdera rastaktiviteter för våra yngre elever. Detta arbete pågår just nu där eleverna från ÅK 6 ordnat aktiviteter så som hinderbana och aktiviteter där eleverna stimuleras på ett fysiskt och mentalt sätt. Vad gäller temaarbetet från undervisningen var delar av #roligareraster-teamet inbjudna till lärarnas temaplaneringar för att tillsammans utveckla detta arbete. Bland annat har vi haft tipsrunda med frågor om Visättra kopplade till temat ”Se dig omkring” i årskurs 1, och frågor om rymden kopplade till temat ”Bland stjärnor, planeter och galaxer – Resa genom vintergatan” i ÅK 2 där eleverna även fick rita planeter och stjärnor med gatukritor på skolgården. Vi har också haft vattenlekar kopplade till temat ”Det odödliga vattnet” i årskurs 2 och för ÅK 3 planerar vi att ha aktiviteter kopplade till temat ”Vem bestämmer” där eleverna ska få bygga upp kaféer och restauranger och använda sig utav låtsaspengar i aktiviteten. För ÅK 4 planerar vi att ha olika spel från vikingatiden som passar till vikingatemat ”Plundrandet av Europa”.

 

Snällkalendern och Visättraskolans egna julkalender

Under veckan var Tanne från Trygghetsteamet på besök till alla klasser och delade ut en snällkalender som en present från skolans Trygghetsteam. Snällkalendern är en kalender som börjar den 1 december och avslutas den 24 december och innehåller utmaningar om att dagligen sprida snällhet för att få andra att må bra. Till kalendern finns extra material som är framtagen specifikt för skolor att jobba vidare med. Tanken är att klasserna ska använda snällkalendern som en del av det dagliga värdegrundsarbetet i och utanför klassrummet. Snällkalendern är framtagen i samarbete med organisationen Friends där all överskott från försäljningen gå till Friends arbete. På Visättraskolan använde vi oss av Snällkalendern förra läsåret också och det blev en stor succé då det blev uppenbart att eleverna tog till sig innehållet i kalendern och spred godhet på vår fina skola.

På måndag är det äntligen dags för premiär av Visättraskolans egna julkalender Tomterocksmysteriet. För nästan ett år sedan föddes idéen om att göra en egen julkalender och Trygghetsteamet fick äran att skriva det första avsnittet som skulle ligga till grund för klassernas fortsatta avsnitt. Ett hårt men roligt arbete där hela skolan involverades. Tomterocksmysteriet kommer att finnas tillgängligt på skolans Youtube-kanal för alla som vill ta del av skolans fina arbete.

Länk till Snällkalendern: http://snallkalendern.nu/

Bild: Snällkalendern

sk

Video: Trailer Tomterocksmysteriet