#ROLIGARERASTER

Utvalda

Här kan du ta del av aktivitetsschemat för #roligareraster.

#roligareraster är en insats för att i allt högre utsträckning kunna erbjuda våra elever på Visättraskolan en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet. #roligareraster finns med som en främjande insats i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Insatsen #roligareraster planeras, genomförs och utvärderas av ett team som består av skolans trygghetsansvarig, Tikki Stanic, våra trygghetsvärdar och fritidsledare. Tillsammans träffas de vid två tillfällen per vecka och planerar för olika aktiviteter. Under varje rast erbjuder vi minst en vuxenledd aktivitet inom ramen av #roligareraster.

Rasten är en mycket viktig del av skoldagen för våra elever. Med satsning #roligareraster vill vi ge alla våra elever en utvecklande och rolig rastverksamhet. Med den här satsningen vill vi minska riken för konflikter och utanförskap. Vi vill skapa goda möjligheter till att vi ska ha elever som trivs och känner sig trygga på sin skola. På så sätt möjliggör vi på Visättraskolan goda förutsättningar för ett fortsatt lärande och utveckling.

Annonser

Trygghetsfrämjande arbete pågår

Förra veckan har trygghetsteamet varit i en klass i ÅK 2 där vi påbörjat ett värdegrundsarbete med fokus på hur man är en bra kompis och hur man kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Denna vecka fortsatte arbetet där vi jobbade med temat känslor som är starkt kopplade till hur man förhåller sig till varandra. Eleverna som vi träffade var otroligt entusiastiska och duktiga på att fylla i en känslobok där man med hjälp av smileysar får lära sig att sätta ord på sina känslor och medvetandegöra var i kroppen de olika känslorna sitter samt vad man kan göra när man befinner sig i dessa olika känslotillstånd.

Trygghetsteamet har börjat utforma en elevenkät som kommer att skickas ut till samtliga elever på skolan där vi med hjälp av Visättraskolans ledord kunskap, trygghet och trivsel vill undersöka hur våra elever upplever sin skolsituation. Syftet med enkäten är att samla in underlag inför revideringen av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill även undersöka hur våra elever upplever #roligareraster som är vår satsning på vuxenledda aktiviteter på rasterna där vi strävar efter att erbjuda eleverna en lärorik, varierande och framförallt rolig rastverksamhet. Att utvärdera #roligareraster ser vi som en möjlighet för att kunna utveckla och förbättra rastverksamheten.

Denna vecka har skolan haft besök av tidningen Skolporten som ville göra ett reportage om det fina arbete som vi alla gör Visättraskolan. Vi har även haft besök av Sveriges Radio där P1 Morgon gjorde ett kort inslag om skolans trygghetsfrämjande arbete och #roligareraster.

Vilken spännande vecka det har varit. Trevlig helg önskar Tikki tillsammans med trygghetsteamet.

Länk till SR P1 Morgon:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6821589

Bilder: Trygghetsteamets värdegrundsarbete i ÅK 2.

Avstämning inför höstlovet med Halloween-bus

Trygghetsteamet fick för några veckor sedan i uppdrag att genomföra trygghetshöjande insatser i en klass i ÅK 1 där man hade som syfte att ge eleverna konstruktiva verktyg kring konflikthantering. Trygghetsteamet satte då ihop ett program på tre träffar där vi lärde ut en konfliktlösningsmetod som heter ”Stoppljuset”. Genom stoppljuset skulle eleverna lära sig att lösa konflikter på ett enkelt, tydligt och effektivt sätt. På det röda ljuset som signalerar STOPP avbryter man konflikten och lär eleverna att lugna ner sig genom att räkna till 10. Genom det gula ljuset som signalerar BERÄTTA får eleverna lära sig att bådas uppfattning av konflikten räknas och samtidigt lära sig att inte avbryta den andre. Genom det gröna ljuset som signalerar LÖSNING får eleverna som själva skapat konflikten också lära sig att hitta konstruktiva lösningar. Vi pratade också om känslor där vi gick igenom vanligaste känslorna som eleverna upplever så som att vara glad, ledsen, arg, rädd, trött o.s.v. Här jobbade vi oss igenom olika känslotillstånd med hjälp av smilysar och fyllde i en känslobok där eleverna fick skriva om hur de olika känslotillstånden upplevs, var i kroppen de sitter och vad man vill göra när man känner den specifika känslan, t.ex att räkna till 10 när man är arg, att be om en kram om man är ledsen, att berätta för en vuxen när man är rädd o.s.v. Därefter pratade vi om ett belöningssystem som gick ut på att läraren dagligen följer upp om det funnits några konflikter i klassen samt belönar med stjärnor om klassen varit konfliktfri under dagen. Ett visst antal stjärnor leder sedan till att klassen får göra något kul tillsammans. Jättekul har det varit och tack till klassen för att vi fick jobba med er.

Idag på #roligareraster var vi lite extra busiga med ett Halloween-spex. Vi ordnade fyra hinkar som barnen fick stoppa ner händerna i utan att kunna se innehållet och gissa sig fram till vad det är de känner. För att göra det lite extra Halloween-kul inför höstlovet försökte vi luras genom att säga att innehållet i hinkarna var delar av en häxa, delar av troll, delar av mumier och delar av Dracula. Väldigt lyckat och uppskattat av eleverna (du kan se mer av spexet på Visättraskolans instagram (@visattraskolan).

Vi kan här på trygghetsbloggen avslöja att hinkarna inte innehöll något läskigt.
Hinken med häx-delar innehöll kokt sparris som skulle likna häxans långa fingrar.
Hinken med troll-delar innehöll glasnudlar som skulle likna trollens fina hår.
Hinken med mumie-delar innehöll syltlök som skulle likna mumiernas ögon.
Hinken med Dracula-delar innehöll kokta rödbetor som skulle likna hjärtan med blodig färg.

Trygghetsteamet håller på att planera #roligareraster med slime som kommer anordnas om ett par veckor. Detta efter önskemål från några elever som vi har tagit till oss. Detta ska även kopplas ihop med ämnet-NO för de äldre eleverna. Mer om detta längre fram.

Trevlig helg och härlig höstlov önskar Tikki med Trygghetsteamet.

halloween

Bild 1: Halloween-bus

Bildresultat för kokta rödbetor

Bild 2: Rödbetor (Draculas hjärta)

Bildresultat för syltlök

Bild 3: Syltlök (Mumiernas ögon)

Bildresultat för kokt sparris

Bild 4: Kokt sparris (Häxans fingrar)

Bildresultat för glasnudlar

Bild 5: Glasnudlar (Trollens hår)

min känslobok

Bild 6: Min känslobok

 

 

Fidget spinner-tävling och konfliktlösning

Under denna vecka har trygghetsteamet anordnat en Fidget spinner-tävling på Visättraskolan under #roligareraster. Tävlingen kördes klassvis och gick ut på att man skulle snurra Fidget spinnern på flera olika sätt och under längst tid. Det korades en tjej och en kille som vinnare från varje klass och dessa blev kvalificerade till den stora finalen som hölls idag (fredag). Tävlingen var otroligt populär och många elever deltog. Vinnarna av tävlingen blev Vanessa från 2C och Marcus från 4B. Bra kämpat och kul att så många kom och hejade på sina klassrepresentanter under finalen.

Denna veckan har trygghetsteamet påbörjat en insats i årskurs 1 som har som syfte att lära eleverna om konfliktlösning. Vi använder oss av stoppljus-modellen som går ut på att lära barnen och pedagogerna en enkel och tydlig konfliktlösningsmetod. Man börjar med det röda ljuset som signalerar STOPP. Där ska parterna stanna upp och räkna till 10 för att lugna ner sig innan man går vidare till nästa steg som är det gula ljuset och som signalerar BERÄTTA. Här får båda parter i konflikten berätta sin version av vad som hänt utan att bli avbrutna av den andre. Här ska man försöka sätta ord på sina känslor, dvs. vilken känsla fick barnen när konflikten inträffade. Därefter går man vidare till det sista steget som är det gröna ljuset och som signalerar LÖSNING. Här ska barnen själva få komma med förslag på hur man kan lösa konflikten på bästa möjliga sätt. Nästa vecka ska vi jobba vidare med temat känslor och lära barnen att sätta ord på olika känslor och tillstånd.

Trevlig helg önskar Tikki med trygghetsteamet

FST

Trygghetsteamet informerar

Ännu en spännande vecka på Visättraskolan går mot sitt slut.

Trygghetsteamet har besökt samtliga 17 klasser på skolan och tillsammans med eleverna definierat den förtroendefulla pedagogen, dvs hur alla vuxna som jobbar på skolan ska vara för att eleverna ska känna förtroende för oss. Vi känner med detta viktiga arbete att vi har fördjupat och kommit ett steg närmare vår 100 % vision om att alla elever på skolan ska känna att de har trygga vuxna att vända sig till vid behov. Det som känns extra glädjande i detta arbete är att elevernas definitioner över hur den förtroendefulla pedagogen ska vara visat sig vara väldigt överensstämmande med pedagogernas definition om hur vi vill vara. En sammanställning av detta arbete ska sättas upp i samtliga klassrum för att vara synligt och tillgängligt för samtliga elever och pedagoger som en påminnelse om ett förtroendeingivande förhållningssätt.

En annan glädjande sak för oss i trygghetsteamet är att allt fler elever söker sig till ”Trygga rummet” där skolkuratorn Toni Azar och trygghetsansvarige på skolan Tikki Stanic har sitt arbetsrum. Till ”Trygga rummet” kan elever på ett enkelt sätt komma i kontakt med oss i elevhälsan. Till oss kan man komma på eftermiddagarna om man är ledsen, glad, arg, nyfiken eller bara vill umgås en liten stund med oss. Alla är välkomna och tanken är att ”Trygga rummet” ska fungera som ett trygghetsskapande forum där eleverna kan komma och vara sig själva med trygga vuxna som stöd.

En ”snurrig” nyhet är att Visättraskolan kommer att anordna en Fidgetspinner-tävling inom ramen av #roligareraster under nästa vecka. Tävlingarna kommer pågå under olika dagar, och på olika raster för de olika klasserna (se schema på Trygghetsbloggen). Vi kommer hålla till på övre skolgården, under banderollen #roligareraster. Eleverna får om de vill ta med sig egna fidgetspinners, men skolan har också fidgetspinners att låna ut till alla!
Snurra på!

Trevlig helg / Tikki med trygghetsteamet