#ROLIGARERASTER

Utvalda

Varje vecka kommer du att kunna ta del av schema för #roligareraster i det här blogginlägget. Vi erbjuder två vuxenledda aktiviteter dagligen på våra raster och ansvariga för #roligareraster är Trygghetsansvarig Tikki och Trygghetsvärdarna Sainabou och Faisal.

#roligareraster är en insats som återfinns i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att vi ska få till en kontinuitet i vårt arbete med tryggheten är Tikki och Sainabou också en del av skolans trygghetsteam.

Vårt mål med #roligareraster är att erbjuda våra elever en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet.

Vecka 42:

Samlingsplats:

#roligarerasterbanderollen på övre skolgården.

MÅNDAG

Återkommande aktivitet på måndagar för samtliga klasser:
Zumba kl. 08.00 – 08.10

08.10-09.00 + 11.00–11.30 – F-KLASS 09.10–09.40 – ÅK 1-3 09.40–10.10 – ÅK 4-6
Överraskningslek
Ansvarig: 08.10 Sainabou 

Hinderbana
Ansvarig: 11.00 Faisal

Hinderbana för kropp & knopp
Ansvarig: Faisal

Spelstationer:
Gigantisk plockepinn
& Frisbee-turnering
Ansvarig: Sainabou

Hinderbana för kropp & knopp
Ansvarig: Faisal

Spelstationer:
Gigantisk plockepinn
& Frisbee-turnering
Ansvarig: Sainabou

11.30–12.00 – ÅK 1-2 12.00–12.30 – ÅK 3-4 12.30–13.00 – ÅK 5-6
Tre i rad utomhus
Ansvarig: Tikki

Återkommande aktivitet: Rast på engelska med Mr. Bartoldsson

Tre i rad utomhus
Ansvarig: Tikki

Spelstationer:
Domino XL &
Badminton
Ansvarig: Sainabou

Tre i rad utomhus
Ansvarig: Tikki

Spelstationer:
Domino XL &
Badminton
Ansvarig: Sainabou

TISDAG

11.00-11.30 – F-KLASS 09.10–09.40 – ÅK 1-3 09.40–10.10 – ÅK 4-6
Dragracing på cykel
Ansvarig: Faisal 

 

 

Basketutmaningar
Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
Bag-it & 4-i-rad
Ansvarig: Tikki

Återkommande aktivitet: Utomhusschack på nedre skolgården
Ansvarig: Bilal

Spelstationer:
Bag-it & 4-i-rad
Ansvarig: Tikki

11.30–12.00 – ÅK 1-2 12.00–12.30 – ÅK 3-4 12.30–13.00 – ÅK 5-6
Dragracing på cykel Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
TrädgårdsYatzy &
Dodgeball
Ansvarig: Tikki

Dragracing på cykel Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
TrädgårdsYatzy &
Dodgeball
Ansvarig: Tikki

Dragracing på cykel Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
TrädgårdsYatzy &
Dodgeball
Ansvarig: Tikki

ONSDAG

11.00 – 11.30 F-KLASS 09.10–09.40 – ÅK 1-3 09.40–10.10 – ÅK 4-6
Hela havet stormar
Ansvarig: Tikki
Zumba
Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
Utomhus-Bowling &
Tärningsspelet
Ansvarig: Tikki

Zumba
Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
Utomhus-Bowling &
Tärningsspelet
Ansvarig: Tikki

11.30–12.00 – ÅK 1-2 12.00–12.30 – ÅK 3-4 12.30–13.00 – ÅK 5-6
Spökboll
Ansvarig: Faisal

Spelstation:
Kubb
Ansvarig: Sainabou

Spökboll
Ansvarig: Tikki 

Spelstation:
Kubb
Ansvarig: Sainabou

Spökboll
Ansvarig: Tikki 

Spelstation:
Kubb
Ansvarig: Sainabou

TORSDAG

11.00-11.30 F-KLASS 09.10–09.40 – ÅK 1-3 09.40–10.10 – ÅK 4-6
Smart Goals
Ansvarig: Faisal
Fiskleken (idrottssalen)
Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
Banana-Kick & Bandy
Ansvarig: Tikki

Fisk-leken (idrottssalen)
Ansvarig: Sainabou

Spelstationer:
Banana-Kick & Bandy
Ansvarig: Tikki

11.30–12.00 – ÅK 1-2 12.00–12.30 – ÅK 3-4 12.30–13.00 – ÅK 5-6
Smart Goals
Ansvarig: Tikki 

Spelstationer:
Bag-it &
Badminton
Ansvarig: Sainabou

Smart Goals
Ansvarig: Tikki 

Spelstationer:
Bag-it &
Badminton
Ansvarig: Sainabou

Smart Goals
Ansvarig: Tikki 

Spelstationer:
Bag-it &
Badminton
Ansvarig: Sainabou

FREDAG

11.00-11.30 – F-KLASS 09.10–09.40 – ÅK 1-3 09.40–10.10 – ÅK 4-6
Lek: 1-2-3-Stjärna
Ansvarig: Faisal
Pokemon-jakt
Ansvarig: Tikki
 
Pokemon-jakt
Ansvarig: Tikki
11.30–12.00 – ÅK 1-2 12.00–12.30 – ÅK 3-4 12.30–13.00 – ÅK 5-6
Zumba
Ansvarig: Sainabou

Cirkel-utmaningar
Ansvarig: Sainabou

Zumba
Ansvarig: Sainabou

Cirkel-utmaningar
Ansvarig: Sainabou

Zumba
Ansvarig: Sainabou

Cirkel-utmaningar
Ansvarig: Sainabou

 

Annonser

Fidget spinner-tävling och konfliktlösning

Under denna vecka har trygghetsteamet anordnat en Fidget spinner-tävling på Visättraskolan under #roligareraster. Tävlingen kördes klassvis och gick ut på att man skulle snurra Fidget spinnern på flera olika sätt och under längst tid. Det korades en tjej och en kille som vinnare från varje klass och dessa blev kvalificerade till den stora finalen som hölls idag (fredag). Tävlingen var otroligt populär och många elever deltog. Vinnarna av tävlingen blev Vanessa från 2C och Marcus från 4B. Bra kämpat och kul att så många kom och hejade på sina klassrepresentanter under finalen.

Denna veckan har trygghetsteamet påbörjat en insats i årskurs 1 som har som syfte att lära eleverna om konfliktlösning. Vi använder oss av stoppljus-modellen som går ut på att lära barnen och pedagogerna en enkel och tydlig konfliktlösningsmetod. Man börjar med det röda ljuset som signalerar STOPP. Där ska parterna stanna upp och räkna till 10 för att lugna ner sig innan man går vidare till nästa steg som är det gula ljuset och som signalerar BERÄTTA. Här får båda parter i konflikten berätta sin version av vad som hänt utan att bli avbrutna av den andre. Här ska man försöka sätta ord på sina känslor, dvs. vilken känsla fick barnen när konflikten inträffade. Därefter går man vidare till det sista steget som är det gröna ljuset och som signalerar LÖSNING. Här ska barnen själva få komma med förslag på hur man kan lösa konflikten på bästa möjliga sätt. Nästa vecka ska vi jobba vidare med temat känslor och lära barnen att sätta ord på olika känslor och tillstånd.

Trevlig helg önskar Tikki med trygghetsteamet

FST

Trygghetsteamet informerar

Ännu en spännande vecka på Visättraskolan går mot sitt slut.

Trygghetsteamet har besökt samtliga 17 klasser på skolan och tillsammans med eleverna definierat den förtroendefulla pedagogen, dvs hur alla vuxna som jobbar på skolan ska vara för att eleverna ska känna förtroende för oss. Vi känner med detta viktiga arbete att vi har fördjupat och kommit ett steg närmare vår 100 % vision om att alla elever på skolan ska känna att de har trygga vuxna att vända sig till vid behov. Det som känns extra glädjande i detta arbete är att elevernas definitioner över hur den förtroendefulla pedagogen ska vara visat sig vara väldigt överensstämmande med pedagogernas definition om hur vi vill vara. En sammanställning av detta arbete ska sättas upp i samtliga klassrum för att vara synligt och tillgängligt för samtliga elever och pedagoger som en påminnelse om ett förtroendeingivande förhållningssätt.

En annan glädjande sak för oss i trygghetsteamet är att allt fler elever söker sig till ”Trygga rummet” där skolkuratorn Toni Azar och trygghetsansvarige på skolan Tikki Stanic har sitt arbetsrum. Till ”Trygga rummet” kan elever på ett enkelt sätt komma i kontakt med oss i elevhälsan. Till oss kan man komma på eftermiddagarna om man är ledsen, glad, arg, nyfiken eller bara vill umgås en liten stund med oss. Alla är välkomna och tanken är att ”Trygga rummet” ska fungera som ett trygghetsskapande forum där eleverna kan komma och vara sig själva med trygga vuxna som stöd.

En ”snurrig” nyhet är att Visättraskolan kommer att anordna en Fidgetspinner-tävling inom ramen av #roligareraster under nästa vecka. Tävlingarna kommer pågå under olika dagar, och på olika raster för de olika klasserna (se schema på Trygghetsbloggen). Vi kommer hålla till på övre skolgården, under banderollen #roligareraster. Eleverna får om de vill ta med sig egna fidgetspinners, men skolan har också fidgetspinners att låna ut till alla!
Snurra på!

Trevlig helg / Tikki med trygghetsteamet

Trygghetsteamets viktiga arbete fortsätter…

Denna vecka har trygghetsteamets arbete i klasserna fortsatt och det har varit väldigt intressant och givande att träffa elever från ÅK 1 till ÅK 6 som hjälper trygghetsteamet och Visättraskolan att tillsammans definiera hur den förtroendefulla pedagogen, d.v.s. vuxna på skolan som de kan vända sig till, ska vara. Egenskaper som snälla, ärliga och att vi lyssnar på eleverna är något som de flesta eleverna tycker är viktigt och som vi i trygghetsteamet noterat är återkommande i alla klasser.

Vidare fortsätter också arbetet med att utveckla satsningen #roligareraster som från och med nästa vecka kommer att vara uppbyggt med både planerade aktiviteter samt spelstationer. Spelstationerna är anpassade som utomhusspel så som trädgårds-yatzy, gigantisk plockepinn, domino XL, banan-fotboll och massa annat skoj. Vi har också fått snygga beachflaggor som det står #roligareraster på och dessa kommer att vara utplacerade på de platser där aktiviteterna håller till med tanke om att väcka både nyfikenhet och uppmärksamhet för #roligareraster på vår skolgård som sjuder av liv under rasterna.

En annan satsning som är värd att lyfta och ge eloge till är våra duktiga elever som imponerar som rastvärdar där de strålar av glädje och växer som individer genom känsla av ansvarstagande och självständighet.

Trevlig helg/ Tikki med trygghetsteamet

beachflagga

Bild: ÅK 6 tillsammans med rektorn Semira och våra snygga beachflaggor med #roligareraster på.

rastvärdar2

Bild: Våra superduktiga rastvärdar som gör succé och håller ordning på skolgården.

Trygghetsteamet besöker eleverna

Denna veckan påbörjade trygghetsteamet det viktiga arbetet som går ut på att besöka alla klasser på Visättraskolan för att berätta om vilka trygghetsteamet är samt varför vi finns.

Trygghetsteamet består av 8 trygga vuxna som finns representerade från verksamhetens alla delar, allt från lärare till fritidspersonal, skolsköterska och skolkurator samt representanter från elevhälsan där arbetet leds av Tikki Stanic som är trygghetsansvarig och Erik Hall som är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. 

Trygghetsteamet träffas en gång i veckan på schemalagd tid för att tillsammans forma och utveckla trygghetsarbetet i skolan. Visättraskolans satsning på vuxenledda rastaktiviteter som vi har valt att kalla för #roligareraster är ett exempel på vårt trygghetsökande arbete.
Utöver att trygghetsteamet ville berätta för eleverna om vilka vi är passade vi också på att berätta att Visättraskolan har en 100 % vision om att varje enskild elev på skolan ska ha vuxna som de kan vända sig till vid behov. Därför tyckte vi att det var viktigt att eleverna skulle ges möjlighet att tillsammans göra en definition av den förtroendefulla pedagogen, d.v.s. hur en vuxen som de kan lita på och vända sig till vid behov ska vara. 

Eleverna var otroligt delaktiga i arbetet och kom med genomtänkta beskrivningar. Därefter visade vi för eleverna en samlad definition som samtliga pedagoger* fått göra om hur vi vill vara mot eleverna för att eleverna ska känna förtroende för oss. Detta för att visa för eleverna att pedagogerna dels själva fått fundera och definiera den förtroendefulla pedagogen men även för att visa att elevernas och pedagogernas definition är väldigt snarlik. Denna vecka har trygghetsteamet besökt sju klasser och arbetet fortsätter under kommande veckor tills samtliga 17 klasser har besökts.

Vi i trygghetsteamet har tyckt att det har varit jättekul att få komma och träffa eleverna och tillsammans göra Visättraskolan ännu tryggare.

 /Tikki med trygghetsteamet

*med pedagog avser vi samtliga vuxna på skolan som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med eleverna.

tavla

Klass 2A:s definition av den förtroendefulla pedagogen